HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

เมื่อนกเขาไม่ยอมขัน?!!!

June 21, 2016

เมื่อนกเขาไม่ยอมขัน?!!!

“ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” (Erectile dysfunction)

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ชายวัยกลางคนหรืออายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นกังวลมากที่สุด คือ ภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว กว่าจะแข็งตัวใช้เวลานานมาก ซึ่งอาจต้องปลุกเร้าอารมณ์มากขึ้น การหลั่งเร็ว หรือหลั่งช้าผิดปกติ รวมถึงอาการเมื่อถึงจุดสุดยอดไม่เสียวซ่านดั่งในอดีต…

สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

แบ่งตามปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้

ปัจจัยทางด้านร่างกาย

  • เป็นโรค หรือมีอาการบางอย่างที่ทำให้เลือดไหลไปในองคชาตไม่เพียงพอที่จะทำให้แข็งตัว เช่น หลอดเลือดตีบ โรคเบาหวาน โรคไต ความดันโลหิตสูง มีไขมันในเส้นเลือด ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นต้น
  • กล้ามเนื้อรอบโคนองคชาตเสื่อมสภาพ
  • เส้นประสาทจากสมอง หรือไขสันหลังไม่สามารถส่งสัญญาณมายังองคชาตได้ อาจเป็นเหตุจากโรคเบาหวาน กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคพาร์กินสัน
  • เคยได้รับผ่าตัด หรือบาดเจ็บบริเวณอุ้งเชิงกรานและไขสันหลังมาก่อน ที่เป็นเหตุให้ทำลายเส้นประสาทที่มาเลี้ยงองคชาต

http://www.mycanadianpharmacyrx.com/erectile-dysfunction

ปัจจัยทางด้านจิตใจ

จากความเครียด ความกดดัน โรคซึมเศร้า ความกังวลใจเกี่ยวกับเพศ เหตุต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถส่งผลให้เกิดภาวะนี้ได้ แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้น

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

  • ใช้ชีวิตหักโหมมากเกินไป ทำงานหนัก ทานอาหารไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายเสื่อมถอยเร็ว
  • การสูบบุหรี่
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เพราะแอลกอฮอล์จะทำให้รับความรู้สึกทางเพศน้อยลง และทำลายกล้ามเนื้อรอบโคนอวัยวะเพศด้วย
  • การทานยากดประสาทระยะยาว เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้า ยาลดเครียด ยานอนหลับ

การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สามารถแบ่งการรักษาได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. การรักษาอาการเบื้องต้น โดยการหลีกเลี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุให้หย่อนสมรรถภาพ เช่น ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อลดภาวะเครียด และกังวล, รักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารเหมาะสมกับวัย พักผ่อนให้เพียงพอ หรืองดการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

2. การรักษาโดยใช้ยาตามอาการที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะนี้ ได้แก่ ยาไวอะกร้า, ยากลุ่มอัลฟ่า, ยาขยายหลอดเลือด, การฉีดยาขยายหลอดเลือดที่อวัยวะเพศ หรือการใช้ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน

3. การใช้เครื่องมือ หรือการผ่าตัด เช่น เครื่องสูบลมสุญญากาศ, การผ่าตัดฝังแกนองคชาติ, การผ่าตัดแก้ไขหลอดเลือดแดงอุดตันในอวัยวะเพศ

อย่างไรก็ดีปัญหานี้เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเป็นโรคอื่นๆ หรือความเครียดทั้งหลาย แต่เราสามารถรักษาได้ ซึ่งควรปรึกษาแพทย์ดีที่สุดเพื่อจะได้รักษาให้ถูกเหตุต้นตอของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และที่สำคัญเมื่อพบปัญหาอย่ากังวลจนเกินไป เพราะอาจทำให้ยิ่งเครียดจนอาการอาจเป็นหนักขึ้นได้นะคะ ^-^