Events / กิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับร้านขายยาและบริษทยา

เริ่มลงมือทำเภสัชกรรมทางไกลกับอรินแคร์ – Telepharmacy in action with Arincare (กรุงเทพมหานคร))

เริ่มลงมือทำเภสัชกรรมทางไกลกับอรินแคร์ - Telepharmacy in action with Arincare (กรุงเทพมหานคร) 📅วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 63 ⏰เวลา 13.00 - 16.30 น. 📌ณ CU Innovation Hub ห้อง Academy ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา...

Telepharmacy in action : Pharmacy service beyond new normal (04/10/2563)

ขอเรียนเชิญร้านขายยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Telepharmacy in action : Pharmacy service beyond new normal การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา : ก้าวสู่บริการเภสัชกรรมทางไกลกับอรินแคร์ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม มาโจเรล (MAJORELLE) ชั้น 2...

สัมมนาออนไลน์ “Digital Pharmacy with Arincare – การใช้เครื่องมือออนไลน์เพิ่มยอดขายให้ร้านขายยา”

บริษัท Arincare ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านขายยา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์แบบ Virtual Conference ในหัวข้อ "Digital Pharmacy with Arincare - การใช้เครื่องมือออนไลน์เพิ่มยอดขายให้ร้านขายยา" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 -15.00 น. ผ่านระบบ Online Virtual Conference (Zoom) สำหรับเภสัชกรและเจ้าของร้านขายยาจำนวน...

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “The Day After Tomorrow – ทางรอดของร้านยาไทยในครึ่งหลังปี 2020 CLASS 3!”

บริษัท Arincare ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์แบบ Virtual Conference ในหัวข้อ "The Day After Tomorrow - ทางรอดของร้านยาไทยในครึ่งหลังปี 2020 CLASS 3!" Social Media กับร้านขายยา ภาคปฏิบัติ ถอดรหัส!! ใช้โซเชียลอย่างไรเพิ่มยอดขายได้จริง *รอบนี้เรียนเชิญพี่ๆ น้องๆ ร้านยาภาคใต้นะคะ ^^* ในวันพุธที่...

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาออนไลน์ “The Day After Tomorrow – ทางรอดของร้านยาไทยในครึ่งหลังปี 2020 CLASS 2!”

บริษัท Arincare ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านขายยาในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์แบบ Virtual Conference ในหัวข้อ "The Day After Tomorrow - ทางรอดของร้านยาไทยในครึ่งหลังปี 2020 CLASS 2!" *รอบนี้ลองมาดูตลาดภาคอีสานกันบ้างนะคะ ^^* ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 -15.00 น. ผ่านระบบ...