การบริหารร้านขายยา

แนวทางและความรู้ด้านการบริหารร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีเพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้า ต่อยอดกำไรให้กับเภสัชกรชุมชนและร้านขายยา

ARINCARE Tutorials | วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา V.2

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา V.2 พิมพ์ฉลากยาเปล่า จากหน้าหลังบ้าน (APP) พิมพ์ฉลากยาสำเร็จรูป จากหน้าขาย (POS) วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยาในระบบอรินแคร์ สามารถทำได้ ดังนี้ Note : ขนาดกระดาษที่ระบบอรินแคร์รองรับ มี 3 ขนาด คือ 100 x 75 mm (sticker size , แนะนำ)...

วิธีตั้งค่าขนาดกระดาษใน Driver เครื่องพิมพ์ HPRT รุ่น HT300

กรณีใช้กระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดใหม่ที่ไม่เคยตั้งค่ามาก่อน 1. ไปที่ control panel (แผงควบคุม) 2. เลือก view devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) 3. คลิกขวาตรง icon เครื่องพิมพ์ HPRT HT300 จากนั้นเลือก Printing preferences (กำหนดลักษณะการพิมพ์) 4. กดปุ่ม สร้าง... > กรอกข้อมูลขนาดกระดาษ...

ARINCARE Tutorials | EP.24 การตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้

Tutorial : การตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ , วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ , การตั้งค่าเมนูที่ใช้บ่อย , วิธีการใช้งาน(video) ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ต่างๆ ได้ โดยเข้าสู่ระบบหลังบ้าน กด ไอคอนรูปคน ด้านบนมุมขวามือ 1. ตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ , วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เลือก ข้อมูลผู้ใช้ > Tab ด้านซ้ายมือ เลือก ข้อมูลทั่วไป > แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล...

ARINCARE Tutorials | EP.17 การตั้งค่าบริษัท (ข้อมูลทั่วไป)

Tutorial : วิธีการตั้งค่าบริษัท , การใส่ข้อมูลทั่วไป , ตั้งค่าการขาย , การเพิ่มเอกสารยืนยัน , หน้าต่าง Dashboard Widgets ใน Blog นี้ จะเป็นการอธิบายวิธีการตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ ของหัวข้อ ตั้งค่าบริษัท > ทั่วไป โดยมีวิธีการ ดังนี้  1. Tab ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลพื้นฐานบริษัท) Tab ด้านซ้ายมือ...

ARINCARE Tutorials | EP.18 การจัดการสาขา

Tutorial : การจัดการสาขา , วิธีการตั้งค่าข้อมูลสาขา หัวข้อ "จัดการสาขา" มีไว้สำหรับการตั้งค่าข้อมูลต่างๆของแต่ละสาขา เช่น ชื่อสาขา สถานที่ตั้ง วันทำการ เวลาเปิด-ปิด และข้อมูลอื่นๆ เพื่อลิงก์ข้อมูลที่ตั้งค่าไปยังการแสดงผลต่างๆของระบบ วิธีการตั้งค่า ทำได้ดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน ไปที่หัวข้อ ตั้งค่าบริษัท > จัดการสาขา > กดปุ่ม ดินสอ ทางด้านหลังของสาขาที่ต้องการแก้ไข 2. กรอกข้อมูลต่างๆของสาขาลงในแต่ละช่องให้ครบถ้วน...

ARINCARE Tutorials | EP.19 การจัดการพนักงาน

Tutorial : จัดการพนักงาน , วิธีเพิ่มพนักงานเข้าทำงานในหน้า POS , การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง , วิธีเปลี่ยนรหัสประจำตัวพนักงานและรหัสผ่านของการเข้าทำงานในหน้า POS Account พนักงานในระบบอรินแคร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Account พนักงานสำหรับเข้าทำงานในหน้าหลังบ้าน หากต้องเพิ่ม Account พนักงานเข้าทำงานหน้าหลังบ้าน กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , E-mail ของพนักงาน และตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มกับทีมงานทาง LINE...

ARINCARE Tutorials | EP.8 การเพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิก

Tutorial : การเพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิก , วิธีการเรียกดูรายงานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าสมาชิก 1. การเพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิกในระบบอรินแคร์ สามารถเพิ่มได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1.1 เพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิกจากหน้าหลังบ้าน (APP) 1.1.1) ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > ข้อมูลลูกค้า 1.1.2) กรอกข้อมูลลูกค้าในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 1.1.3)...

ARINCARE Tutorials | EP.7 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า

Tutorial : การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้าในระบบอรินแคร์ สามารถเพิ่มได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1. เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า จากหัวข้อ "จัดการเจ้าหนี้" 1.1 ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > จัดการเจ้าหนี้ กดปุ่ม +เพิ่มเจ้าหนี้ 1.2 กรอกข้อมูลเจ้าหนี้ในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 1.3...

ARINCARE Tutorials | EP.6 การตั้งราคาสินค้า

Tutorial : การตั้งราคาสินค้า หัวข้อ "การตั้งราคาสินค้า" ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเดิมที่เคยตั้งไว้ หรือ จะเป็นการตั้งราคาสินค้าใหม่ โดยสามารถตั้งค่าราคาสินค้าได้ทีละหลายๆรายการพร้อมกัน (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดแนะนำให้ทำไม่เกิน 10 รายการ/ครั้งนะคะ) โดยวิธีการตั้งราคาสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ตั้งราคาสินค้า กดปุ่ม +เพิ่มรายการ 2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ กรณีค้นหาด้วยการ พิมพ์ชื่อสินค้า > กด Enter หรือกดปุ่ม ค้นหา >...

ARINCARE Tutorials | EP.5 การตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา หมายเหตุ : ขนาดกระดาษฉลากยาของระบบอรินแคร์ คือ ขนาด 80 x 50 mm. วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยาในระบบอรินแคร์ สามารถพิมพ์ได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1. พิมพ์ฉลากยาจากหน้าหลังบ้าน (APP) ฉลากยาในหน้าหลังบ้าน (APP) จะเป็นฉลากยาเปล่า โดยทางระบบจะมีแพทเทิร์นไว้ให้แล้ว สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 1.1) กดปุ่ม...