Arincare Tutorial การบริหารร้านขายยา

ARINCARE Tutorials | EP.7 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า

August 18, 2021

ARINCARE Tutorials | EP.7 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า

Tutorial : การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า

การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้าในระบบอรินแคร์ สามารถเพิ่มได้จาก 2 ที่ ดังนี้

1. เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า จากหัวข้อ “จัดการเจ้าหนี้”

1.1 ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > จัดการเจ้าหนี้ กดปุ่ม +เพิ่มเจ้าหนี้

1.2 กรอกข้อมูลเจ้าหนี้ในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก

1.3 ระบบจะมีข้อความแสดงว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ พร้อมกับข้อมูลเจ้าหนี้ที่บันทึกปรากฏรายละเอียดในรายการด้านล่างนะคะ

2. เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า จากหัวข้อ “รายการใบรับสินค้า”

2.1 ไปที่หัวข้อ การซื้อ/รับ > รายการใบรับสินค้า > กดปุ่ม เพิ่มใบรับสินค้า

2.2 ในช่องผู้จัดจำหน่าย กดปุ่ม +

2.3 กรอกข้อมูลเจ้าหนี้ในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม เพิ่ม

2.4 ข้อมูลเจ้าหนี้ที่เพิ่มจะปรากฏในใบรับสินค้า จากนั้นกดปุ่ม บันทึก (หากไม่กดบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้หรือผู้จัดจำหน่ายนี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นในระบบ) และข้อมูลจะลิงก์ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > จัดการเจ้าหนี้ นะคะ


ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่