tutorial

ARINCARE Tutorials | EP.8 การเพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิก

Tutorial : การเพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิก , วิธีการเรียกดูรายงานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าสมาชิก 1. การเพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิกในระบบอรินแคร์ สามารถเพิ่มได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1.1 เพิ่มข้อมูลลูกค้าสมาชิกจากหน้าหลังบ้าน (APP) 1.1.1) ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > ข้อมูลลูกค้า 1.1.2) กรอกข้อมูลลูกค้าในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 1.1.3)...

ARINCARE Tutorials | EP.7 การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า

Tutorial : การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า การเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้าในระบบอรินแคร์ สามารถเพิ่มได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1. เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้หรือคู่ค้า จากหัวข้อ "จัดการเจ้าหนี้" 1.1 ไปที่หัวข้อ สมาชิกการค้า > จัดการเจ้าหนี้ กดปุ่ม +เพิ่มเจ้าหนี้ 1.2 กรอกข้อมูลเจ้าหนี้ในช่องที่มีเครื่องหมาย * หรือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ช่องที่ระบบไม่บังคับสามารถเว้นว่างไว้ได้ แต่เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนแนะนำให้กรอกนะคะ) กรอกเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม บันทึก 1.3...

ARINCARE Tutorials | EP.6 การตั้งราคาสินค้า

Tutorial : การตั้งราคาสินค้า หัวข้อ "การตั้งราคาสินค้า" ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเดิมที่เคยตั้งไว้ หรือ จะเป็นการตั้งราคาสินค้าใหม่ โดยสามารถตั้งค่าราคาสินค้าได้ทีละหลายๆรายการพร้อมกัน (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดแนะนำให้ทำไม่เกิน 10 รายการ/ครั้งนะคะ) โดยวิธีการตั้งราคาสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ตั้งราคาสินค้า กดปุ่ม +เพิ่มรายการ 2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ กรณีค้นหาด้วยการ พิมพ์ชื่อสินค้า > กด Enter หรือกดปุ่ม ค้นหา >...

ARINCARE Tutorials | EP.5 การตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยา หมายเหตุ : ขนาดกระดาษฉลากยาของระบบอรินแคร์ คือ ขนาด 80 x 50 mm. วิธีการตั้งค่าและพิมพ์ฉลากยาในระบบอรินแคร์ สามารถพิมพ์ได้จาก 2 ที่ ดังนี้ 1. พิมพ์ฉลากยาจากหน้าหลังบ้าน (APP) ฉลากยาในหน้าหลังบ้าน (APP) จะเป็นฉลากยาเปล่า โดยทางระบบจะมีแพทเทิร์นไว้ให้แล้ว สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 1.1) กดปุ่ม...

ARINCARE Tutorials | EP.4 การตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า หมายเหตุ : ขนาดกระดาษบาร์โค้ดของระบบอรินแคร์ คือ ขนาด 40 x 30 mm. และเป็นการพิมพ์แบบ 1 แถว 1 ดวงเท่านั้นค่ะ วิธีการตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าในระบบอรินแคร์ สามารถทำได้ ดังนี้ 1. กดปุ่ม กำหนดเอง เพื่อตั้งค่าขนาดของบาร์โค้ด 2. ตั้งค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม...

ARINCARE Tutorials | EP.3 การสร้างชุดสินค้า

Tutorial : การสร้างชุดสินค้า , วิธีการคีย์ขายและการตัดสต๊อกของชุดสินค้า ชุดสินค้าในร้านยาแต่ละร้านมีความหลากหลายและมีการจัดชุดที่แตกต่างกันไป ระบบอรินแคร์จึงมีหัวข้อ "ชุดสินค้า" ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน อีกทั้งยังมีข้อมูลสรุปการขายชุดสินค้าไว้ให้อีกด้วย (ดูข้อมูลได้ที่หัวข้อ รายงาน > รายงานการขาย > รายงานการขายสินค้าชุด) โดยรายละเอียดของชุดสินค้า มีดังนี้ 1. วิธีการสร้างชุดสินค้า *ก่อนสร้างชุดสินค้าต้องเปิดการใช้งานสินค้าต่างๆก่อน มิฉะนั้นจะค้นหาสินค้าไม่เจอนะคะ 1.1 เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ชุดสินค้า จะเป็นหน้าจอเปล่าๆ ทำการกรอกข้อมูลชุดสินค้าที่ต้องการ 1.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่องแล้ว...

ARINCARE Tutorials | EP.2 การสร้างกลุ่มสินค้า

Tutorial : การสร้างกลุ่มสินค้า ผู้ใช้งานระบบอรินแคร์สามารถตั้งชื่อกลุ่มสินค้าและกำหนดให้สินค้าตัวนั้นๆอยู่ในกลุ่มสินค้าใดก็ได้ โดยสินค้า 1 รายการ สามารถกำหนดได้มากสุดถึง 4 กลุ่ม และหากมีการเลือกกลุ่มสินค้าไว้ ก็จะสามารถเรียกดูรายงานตามกลุ่มสินค้าได้อีกด้วย (เรียกดูได้ 3 รายงาน คือ รายงานจำนวนสินค้าที่ขายดี , รายงานสรุปสินค้าคงคลังทั้งหมด ณ ปัจจุบัน และรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ) โดยวิธีการสร้างกลุ่มสินค้า มีดังนี้ 1. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ กลุ่มสินค้า จะเป็นหน้าจอเปล่าๆ...

ARINCARE Tutorials | EP.1 การจัดการข้อมูลสินค้า

Tutorial : การจัดการข้อมูลสินค้า , วิธีเพิ่มสินค้าใหม่ , PCO และ PCU แตกต่างกันอย่างไร ถือได้ว่าเป็นหัวข้อเริ่มต้นของการใช้งานระบบอรินแคร์ ข้อมูลต่างๆของตัวสินค้าจะรวมอยู่ในหัวข้อนี้ โดยรายละเอียดและวิธีการใช้งานต่างๆ มีดังนี้ 1. วิธีการเปิดใช้งานสินค้าและตั้งค่าข้อมูลต่างๆ (สินค้ากลาง รหัสขึ้นต้นด้วย PCO) ระบบอรินแคร์ มีฐานข้อมูลสินค้ากลางมากกว่า 10,000 รายการ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้า เลือกเปิดใช้งานสินค้า และตั้งค่าข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ 1.1...

เริ่มต้นใช้งาน Arincare แบบง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

February 26, 2017 Arincare

Arincare เป็นระบบบริหารจัดการออนไลน์สำหรับร้านขายยา ที่มีการพัฒนาสำหรับร้านขายยาตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงร้านที่มีสาขา ดังนั้นตัวระบบจึงมีหลากหลายฟังก์ชั่น ทำให้ผู้ที่เริ่มใช้งานบางท่าน เกิดคำถามว่า เมื่อผ่านการยืนยันอนุมัติเข้าใช้งานแล้วควรจะเริ่มจากตรงไหนดี? ความเข้าใจเบื้องต้น: ระบบขายหน้าร้าน vs ระบบหลังร้าน ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งาน ระบบ Arincare มีการออกแบบพื้นฐานโดยแยกเป็น 2 ส่วนหลักค่ะ คือระบบการขายหน้าร้าน (Point-of-Sales) และระบบบริหารจัดการหลังร้านที่เราเรียกกันว่า Back Office ค่ะ ซึ่งการทำงานของทั้งสองระบบนี้จะมีความอิสระแยกจากกันอย่างชัดเจน นั่นหมายความว่าเจ้าของร้านขายยาสามารถขายและจัดการคลังสินค้าไปได้พร้อมกันบนเครื่องเดียวกัน หรือจะแยกเครื่องกันก็ได้ค่ะ (เครื่องหน้าร้านเน้นขาย เครื่องหลังร้านดูสต็อค) เอาล่ะค่ะ...