tutorial

ARINCARE Tutorials | EP.4 การตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

Tutorial : วิธีการตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า หมายเหตุ : ขนาดกระดาษบาร์โค้ดของระบบอรินแคร์ คือ ขนาด 40 x 30 mm. และเป็นการพิมพ์แบบ 1 แถว 1 ดวงเท่านั้นค่ะ วิธีการตั้งค่าและพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าในระบบอรินแคร์ สามารถทำได้ ดังนี้ 1. กดปุ่ม กำหนดเอง เพื่อตั้งค่าขนาดของบาร์โค้ด 2. ตั้งค่าต่างๆ ตามภาพด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม...

ARINCARE Tutorials | EP.3 การสร้างชุดสินค้า

Tutorial : การสร้างชุดสินค้า , วิธีการคีย์ขายและการตัดสต๊อกของชุดสินค้า ชุดสินค้าในร้านยาแต่ละร้านมีความหลากหลายและมีการจัดชุดที่แตกต่างกันไป ระบบอรินแคร์จึงมีหัวข้อ "ชุดสินค้า" ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน อีกทั้งยังมีข้อมูลสรุปการขายชุดสินค้าไว้ให้อีกด้วย (ดูข้อมูลได้ที่หัวข้อ รายงาน > รายงานการขาย > รายงานการขายสินค้าชุด) โดยรายละเอียดของชุดสินค้า มีดังนี้ 1. วิธีการสร้างชุดสินค้า *ก่อนสร้างชุดสินค้าต้องเปิดการใช้งานสินค้าต่างๆก่อน มิฉะนั้นจะค้นหาสินค้าไม่เจอนะคะ 1.1 เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ชุดสินค้า จะเป็นหน้าจอเปล่าๆ ทำการกรอกข้อมูลชุดสินค้าที่ต้องการ 1.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่องแล้ว...

ARINCARE Tutorials | EP.2 การสร้างกลุ่มสินค้า

Tutorial : การสร้างกลุ่มสินค้า ผู้ใช้งานระบบอรินแคร์สามารถตั้งชื่อกลุ่มสินค้าและกำหนดให้สินค้าตัวนั้นๆอยู่ในกลุ่มสินค้าใดก็ได้ โดยสินค้า 1 รายการ สามารถกำหนดได้มากสุดถึง 4 กลุ่ม และหากมีการเลือกกลุ่มสินค้าไว้ ก็จะสามารถเรียกดูรายงานตามกลุ่มสินค้าได้อีกด้วย (เรียกดูได้ 4 รายงาน คือ รายงานจำนวนสินค้าที่ขายดี , รายงานสรุปสินค้าคงคลังทั้งหมด ณ ปัจจุบัน และรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ , รายงานคลังสินค้าตามสาขา จำแนกตามสินค้า) โดยวิธีการสร้างกลุ่มสินค้า มีดังนี้ 1....

ARINCARE Tutorials | EP.1 การจัดการข้อมูลสินค้า

Tutorial : การจัดการข้อมูลสินค้า , วิธีเพิ่มสินค้าใหม่ , PCO และ PCU แตกต่างกันอย่างไร ถือได้ว่าเป็นหัวข้อเริ่มต้นของการใช้งานระบบอรินแคร์ ข้อมูลต่างๆของตัวสินค้าจะรวมอยู่ในหัวข้อนี้ โดยรายละเอียดและวิธีการใช้งานต่างๆ มีดังนี้ 1. วิธีการเปิดใช้งานสินค้าและตั้งค่าข้อมูลต่างๆ (สินค้ากลาง รหัสขึ้นต้นด้วย PCO) ระบบอรินแคร์ มีฐานข้อมูลสินค้ากลางมากกว่า 10,000 รายการ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้า เลือกเปิดใช้งานสินค้า และตั้งค่าข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ 1.1...

เริ่มต้นใช้งาน Arincare แบบง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

February 26, 2017 Arincare

Arincare เป็นระบบบริหารจัดการออนไลน์สำหรับร้านขายยา ที่มีการพัฒนาสำหรับร้านขายยาตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงร้านที่มีสาขา ดังนั้นตัวระบบจึงมีหลากหลายฟังก์ชั่น ทำให้ผู้ที่เริ่มใช้งานบางท่าน เกิดคำถามว่า เมื่อผ่านการยืนยันอนุมัติเข้าใช้งานแล้วควรจะเริ่มจากตรงไหนดี? ความเข้าใจเบื้องต้น: ระบบขายหน้าร้าน vs ระบบหลังร้าน ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งาน ระบบ Arincare มีการออกแบบพื้นฐานโดยแยกเป็น 2 ส่วนหลักค่ะ คือระบบการขายหน้าร้าน (Point-of-Sales) และระบบบริหารจัดการหลังร้านที่เราเรียกกันว่า Back Office ค่ะ ซึ่งการทำงานของทั้งสองระบบนี้จะมีความอิสระแยกจากกันอย่างชัดเจน นั่นหมายความว่าเจ้าของร้านขายยาสามารถขายและจัดการคลังสินค้าไปได้พร้อมกันบนเครื่องเดียวกัน หรือจะแยกเครื่องกันก็ได้ค่ะ (เครื่องหน้าร้านเน้นขาย เครื่องหลังร้านดูสต็อค) เอาล่ะค่ะ...