Arincare Tutorial การบริหารร้านขายยา

ARINCARE Tutorials | EP.6 การตั้งราคาสินค้า

August 18, 2021

ARINCARE Tutorials | EP.6 การตั้งราคาสินค้า

Tutorial : การตั้งราคาสินค้า

หัวข้อ “การตั้งราคาสินค้า” ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเดิมที่เคยตั้งไว้ หรือ จะเป็นการตั้งราคาสินค้าใหม่ โดยสามารถตั้งค่าราคาสินค้าได้ทีละหลายๆรายการพร้อมกัน (ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดแนะนำให้ทำไม่เกิน 10 รายการ/ครั้งนะคะ)

โดยวิธีการตั้งราคาสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้

1. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ตั้งราคาสินค้า กดปุ่ม +เพิ่มรายการ

2. ค้นหาสินค้าที่ต้องการ

  • กรณีค้นหาด้วยการ พิมพ์ชื่อสินค้า > กด Enter หรือกดปุ่ม ค้นหา > กดปุ่ม เลือก
  • กรณีค้นหาด้วยการ พิมพ์รหัสสินค้า / สแกนบาร์โค้ด กด Enter หรือกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะเลือกสินค้าให้อัตโนมัติ

3. เลือก หน่วย > เลือก สาขา > ใส่ราคาสินค้าที่ต้องการ (สามารถตั้งค่าราคาได้ถึง 5 ระดับ)

4. หากต้องการเพิ่มเติมรายการอื่นๆ สามารถกดปุ่ม +เพิ่มรายการ และทำตามขั้นตอนในข้อ 1 – 3

5. เมื่อครบถ้วนและตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก

6. ระบบจะมีข้อความเด้งขึ้นมาเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า กดปุ่ม ยืนยัน

7. เมื่อเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแสดงว่า บันทึกข้อมูลแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น


ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่