Arincare Tutorial การบริหารร้านขายยา

ARINCARE Tutorials | EP.3 การสร้างชุดสินค้า

August 18, 2021

ARINCARE Tutorials | EP.3 การสร้างชุดสินค้า

Tutorial : การสร้างชุดสินค้า , วิธีการคีย์ขายและการตัดสต๊อกของชุดสินค้า

ชุดสินค้าในร้านยาแต่ละร้านมีความหลากหลายและมีการจัดชุดที่แตกต่างกันไป ระบบอรินแคร์จึงมีหัวข้อ “ชุดสินค้า” ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน อีกทั้งยังมีข้อมูลสรุปการขายชุดสินค้าไว้ให้อีกด้วย (ดูข้อมูลได้ที่หัวข้อ รายงาน > รายงานการขาย > รายงานการขายสินค้าชุด)

โดยรายละเอียดของชุดสินค้า มีดังนี้

1. วิธีการสร้างชุดสินค้า

*ก่อนสร้างชุดสินค้าต้องเปิดการใช้งานสินค้าต่างๆก่อน มิฉะนั้นจะค้นหาสินค้าไม่เจอนะคะ

1.1 เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ ชุดสินค้า จะเป็นหน้าจอเปล่าๆ ทำการกรอกข้อมูลชุดสินค้าที่ต้องการ

1.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่องแล้ว กดปุ่ม บันทึก ระบบจะมีข้อความแสดงว่า โหลดข้อมูลชุดสินค้าเสร็จสิ้น , บันทึกข้อมูลสินค้าชุดเรียบร้อย และ ชื่อชุดสินค้า ก็จะแสดงข้อมูลในกรอบทางด้านซ้ายมือ

1.3 หากต้องการเพิ่มชุดสินค้าใหม่ กดปุ่ม +เพิ่มชุดสินค้าใหม่ และทำตามขั้นตอนในข้อ 1 – 2

2. วิธีการคีย์ขายและการตัดสต๊อกของชุดสินค้า

  • สามารถคีย์ขายชุดสินค้าโดยค้นหาได้ทั้งจาก ชื่อชุดสินค้า หรือ เลขบาร์โค้ดของชุดสินค้า
  • จำนวนการตัดสต๊อกของชุดสินค้า จะเป็นไปตามที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้ในช่อง จำนวน กับช่อง หน่วย  และหากสินค้ารายการใดรายการหนึ่งในชุด มีจำนวนคงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถทำการขายชุดสินค้านั้นๆได้ ต้องทำการเพิ่มสต๊อกสินค้าก่อนนะคะ

ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่