Arincare Tutorial การบริหารร้านขายยา

ARINCARE Tutorials | EP.2 การสร้างกลุ่มสินค้า

August 18, 2021

ARINCARE Tutorials | EP.2 การสร้างกลุ่มสินค้า

Tutorial : การสร้างกลุ่มสินค้า

ผู้ใช้งานระบบอรินแคร์สามารถตั้งชื่อกลุ่มสินค้าและกำหนดให้สินค้าตัวนั้นๆอยู่ในกลุ่มสินค้าใดก็ได้ โดยสินค้า 1 รายการ สามารถกำหนดได้มากสุดถึง 4 กลุ่ม และหากมีการเลือกกลุ่มสินค้าไว้ ก็จะสามารถเรียกดูรายงานตามกลุ่มสินค้าได้อีกด้วย (เรียกดูได้ 4 รายงาน คือ รายงานจำนวนสินค้าที่ขายดี , รายงานสรุปสินค้าคงคลังทั้งหมด ณ ปัจจุบัน และรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ , รายงานคลังสินค้าตามสาขา จำแนกตามสินค้า)

โดยวิธีการสร้างกลุ่มสินค้า มีดังนี้

1. เมื่อเข้ามาที่หัวข้อ กลุ่มสินค้า จะเป็นหน้าจอเปล่าๆ สามารถสร้างกลุ่มสินค้าโดยกดปุ่ม +เพิ่มกลุ่มสินค้า

2. พิมพ์ชื่อกลุ่มสินค้าที่ต้องการลงไปในช่องว่าง และกดปุ่ม บันทึก

3. ระบบจะมีข้อความแสดงว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ และชื่อกลุ่มสินค้าที่เราตั้งก็จะแสดงข้อมูลในรายการด้านล่าง

4. หากต้องการเพิ่มกลุ่มสินค้ากลุ่มอื่นๆอีก สามารถทำตามขั้นตอนในข้อ 1-2 ได้เลยนะคะ


ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่