Arincare Tutorial การบริหารร้านขายยา

ARINCARE Tutorials | EP.19 การจัดการพนักงาน

November 8, 2021

ARINCARE Tutorials | EP.19 การจัดการพนักงาน

Tutorial : จัดการพนักงาน , วิธีเพิ่มพนักงานเข้าทำงานในหน้า POS , การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง , วิธีเปลี่ยนรหัสประจำตัวพนักงานและรหัสผ่านของการเข้าทำงานในหน้า POS

Account พนักงานในระบบอรินแคร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. Account พนักงานสำหรับเข้าทำงานในหน้าหลังบ้าน
  • หากต้องเพิ่ม Account พนักงานเข้าทำงานหน้าหลังบ้าน กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล , E-mail ของพนักงาน และตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มกับทีมงานทาง LINE ID : @arincare เพื่อให้ทีมงานดำเนินการเพิ่มให้นะคะ
 2. Account พนักงานสำหรับเข้าทำงานในหน้า POS
  • เจ้าของร้านสามารถเพิ่ม Account พนักงานเข้าทำงานหน้า POS ได้ที่หัวข้อ ตั้งค่าบริษัท > จัดการพนักงาน

การจำกัดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง

 • ในหน้าหลังบ้าน (หน้าบริษัท)
 • ในหน้าหลังบ้าน (หน้าสาขา)
 • ในหน้า POS

คลิก >> https://bit.ly/employee-arincare


วิธีเพิ่มพนักงานเข้าทำงานในหน้า POS และ การกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง

เจ้าของร้านสามารถเพิ่ม Account ตั้งค่า แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ต่างๆในการเข้าทำงานหน้า POS ให้กับพนักงานภายในร้านได้ที่ หัวข้อ การจัดการพนักงาน โดยวิธีการมีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน ไปที่หัวข้อ ตั้งค่าบริษัท > จัดการพนักงาน > กดปุ่ม +เพิ่มพนักงาน

2. กรอกข้อมูลในแต่ละช่องให้ครบถ้วน (ช่องที่มี *)

 • กรอบหมายเลข 1
  • ใส่ ชื่อ-นามสกุล , ตั้งรหัสประจำตัวพนักงานและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ POS (ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร) , ยืนยันรหัสผ่าน , เลือกตำแหน่ง (ตำแหน่งในจุดนี้จะไม่ได้มีผลในหน้า POS เป็นเพียงตำแหน่งที่ระบบบังคับให้ระบุเท่านั้น) , เลือกว่าเป็นเภสัชกรหรือไม่
 • กรอบหมายเลข 2
  • เป็นการกำหนดสิทธิ์ของ Account พนักงานนั้นๆ ในการเข้าใช้งานหน้า POS และ หน้าสาขา (ของระบบหลังบ้านในกรณีที่มีหลายสาขา) โดยแต่ละตำแหน่งจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้แตกต่างกันตามรายละเอียดด้านบน
 • กรอบหมายเลข 3
  • เป็นการกำหนดว่าอนุญาตให้ Account พนักงานนั้นๆ ดูสรุปยอดขายรายวันในหน้า POS ได้หรือไม่
 • กรอบหมายเลข 4
  • ระบุที่อยู่ของพนักงาน

เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการครบแล้ว กดปุ่ม บันทึก


วิธีเปลี่ยนรหัสประจำตัวพนักงานและรหัสผ่านของการเข้าทำงานในหน้า POS

ทำได้ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน ไปที่หัวข้อ ตั้งค่าบริษัท > จัดการพนักงาน > กดปุ่ม ดินสอ หลังชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไข

2. ทำการแก้ไขข้อมูลในช่อง รหัสพนักงาน(สำหรับ POS) , รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ POS และ ยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม บันทึก


ในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือมีคำแนะนำใดๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ที่