Arincare Events / กิจกรรม การบริหารร้านขายยา

Telepharmacy in action : Pharmacy service beyond new normal (04/10/2563)

September 21, 2020

Telepharmacy in action : Pharmacy service beyond new normal (04/10/2563)

ขอเรียนเชิญร้านขายยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ

Telepharmacy in action : Pharmacy service beyond new normal

การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยา : ก้าวสู่บริการเภสัชกรรมทางไกลกับอรินแคร์
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม มาโจเรล (MAJORELLE) ชั้น 2 โรงแรม De Princess Hotel Udonthani
กำหนดการ (ช่วงเช้าพร้อมรับไม่เกิน 50 ที่นั่ง)
8.30 – 8.50 ลงทะเบียน
8.50 – 9.00 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยคุณชายพงษ์ นิยมกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทอรินแคร์ จำกัด
9.00 – 10.00 Telepharmacy : a pharmacist’s perspective on benefits & Challenges โดยเภสัชกรวิรุณ เวชศิริ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอรินแคร์ จำกัด และกรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.30 Telepharmacy in action : “ก้าวสู่บริการเภสัชกรรมทางไกลกับอรินแคร์” โดย คุณธีระ กนกกาญจนรัตน์, CEO บริษัทอรินแคร์ จำกัด
11.30 – 12.00 Discussion
12.00 ปิดงานประชุม


Afternoon Workshop with Arincare
Workshop พิเศษเพื่อการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมมาเรียน ชั้น 1 โรงแรม De Princess Hotel Udonthani
ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.
รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ที่นั่งเท่านั้น (ผู้เข้าร่วม Workshop จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมในช่วงเช้า)

ลงทะเบียนคลิก > https://bit.ly/ac20201004


**ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 064–226–6888 , LINE id: @arincare