HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

มะเร็งตับน่ารู้ ตอน1 การทำงานของตับ และสัญญาณเตือนมะเร็งตับ

July 6, 2016

มะเร็งตับน่ารู้ ตอน1 การทำงานของตับ และสัญญาณเตือนมะเร็งตับ

ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของร่างกาย อยู่ในชายโครงฝั่งขวา ทำหน้าที่สำคัญหลายประการ ผลิตน้ำดีย่อยไขมัน ควบคุมสมดุลของการเผาผลาญพลังงาน สะสมพลังงานสำรองเปลี้ยนน้ำตาลเป็นไกลโคเจน สะสมวิตามินบางชนิด สังเคราะห์สารอาหารเป็นวิตามินที่ต้องการ ทำลายสารพิษและยาในกระแสเลือดก่อนส่งไปขับทิ้งที่ไต

ตับเป็นอวัยวะที่แข็งแรงทนทานมาก สามารถทำหน้าที่ได้ได้เป็นปกติ แม้ว่าเซลล์ตับเองจะถูกทำลายมากกว่า 2/3 แล้วก็ตาม ผู้ป่วยมะเร็งจะรู้สึกตัวอีกทีเมื่อมะเร็งเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว ตับจะถูกทำลายลงไปมากจนเสื่อมสภาพ มีแผลในเนื้อเยื่อตับมากจนมีภาวะตับแข็ง เมื่อเซลล์ตับทำลายไปแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้กลับมาฟื้นตัวได้ แล้วมะเร็งจึงเริ่มแพร่ไปสู่ระบบอื่น ๆ ผู้ป่วยมะเร็งตับจึงมีโอกาสรอดชีวิตน้อยกว่ามะเร็งชนิดอื่น ๆ

สัญญาณเตือนมะเร็งตับ

  • อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง อย่างไม่ทราบสาเหตุ
  • ปวดเสียดชายโครงด้านขวา ร้าวไปทางลำตัวซีกขวาขึ้นไปถึงไหล่ขวา
  • ท้องบวมโต ท้องมวน เบื่ออาหาร ท้องอืด ท้องผูก แน่นท้องฝั่งขวาใต้ชายโครงไปถึงลิ้นปี่
  • อาจคลำพบก้อนเนื้อโตใต้ชายโครงขวา
  • ขาทั้ง 2 ข้างบวมน้ำแบบไม่มีสาเหตุ
  • ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเหลืองเข้มจัด อุจจาระสีซีด อาการคล้ายดีซ่าน เพราะท่อน้ำดีอุดตัน
  • มีไข้ต่ำ ๆ ตลอดเวลา กินยาลดไข้ก็ไม่หาย