HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

มะเร็งปอด ตอน1 สาเหตุ และการป้องกันให้ไกลจาก “มะเร็งปอด”

July 6, 2016

มะเร็งปอด ตอน1 สาเหตุ และการป้องกันให้ไกลจาก “มะเร็งปอด”

มะเร็งปอด (Lung Cancer) ยอดนิยมอันดับสองในเพศชายในประเทศไทย การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งปอดจะแสดงอาการเจ็บป่วยให้ได้รู้สึกตัว จะอยู่ในปลายระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งจากปอดกำลังจะแพร่ตัวผ่านต่อมน้ำเหลืองไปทั่วปอดทั้งสองข้างแล้ว

สาเหตุ และการป้องกันมะเร็งปอด

สามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดได้ ดังนี้

  • บุหรี่ สาเหตุหลักจากสถิติพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดกว่า 80% เป็นผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือรับควันบุหรี่สะสมมาเป็นเวลานาน หากไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ จะห่างไกลจากมะเร็งปอดได้อย่างแน่นอน
  • แร่ใยหิน ผู้ที่ทำงานในเหมืองหินในโรงงานปูนซีเมนต์ ในโรงงานผลิตผ้าเบรกรถยนต์ หรือผู้ที่ต้องสัมผัสแร่ใยหินอยู่เสมอ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกติถึง 7 เท่า
  • สารระเหยจากเคมีภัณฑ์ และสารระเหยที่ปนด้วยโลหะหนักบางชนิด เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดได้ เช่น สารหนู ไวนิล นิกเกิล ถ่านหิน คลอโรเมธิล อีเธอร์ ไอน้ำมันเบนซิน ไอน้ำมันดีเซล เป็นต้น ผู้ที่ทำงานในสถานที่เต็มไปด้วยสารระเหย และมลภาวะเลวร้ายจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด เพราะต้องสูดเอาสารพิษที่ล่องลอยในอากาศเข้าปอดอยู่ตลอดเวลา สารพิษ มลพิษ และมลภาวะบางชนิดจะระคายเคืองเนื้อเยื่อถุงลมในปอด หากสะสมมาก ๆ เข้า จะเกิดการอักเสบซ้ำซากที่ไปกระตุ้นให้เกิดการทำลายรหัสพันธุกรรมของเซลล์ปอดได้ และกลายเป็นเซลล์มะเร็งตั้งต้นในที่สุด
  • กัมมันตภาพรังสี เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำลายรหัสพันธุกรรม ทำให้เซลล์กลายพันธุ์เกิดเป็นเซลล์มะเร็งปอดได้ซึ่งมักจะพบในเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ต้องทำงานในสภาวะที่ต่อการรับกัมมันตภาพรังสีอยู่เสมอๆ
  • มลภาวะที่เป็นพิษในเมืองใหญ่ เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดมากขึ้น แม้จะไม่มากนัก แต่เห็นได้ชัดจากสถิติว่า ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองที่แวดล้อมด้วยมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์ เป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนที่อาศัยนอกเมืองถึง 2 เท่า
  • ผู้ที่เคยเป็นวัณโรค หรือมีภาวะปอดอักเสบเรื้อรัง เพราะการติดเชื้อในปอดอย่างรุนแรงมาก่อน จะทำให้เกิดรอยแผลเป็นบนปอดเป็นจำนวนมาก ซึ่งแผลเป็นเหล่านี้ถูกกระตุ้นให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งตั้งต้นได้ง่ายกว่า เมื่อถูกปัจจัยต้นเหตุตัวอื่น ๆ มากระตุ้น
  • ประวัติการแพทย์ของบุคคลในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน หากพ่อ แม่ พี่ หรือน้อง มีใครเป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งมาก่อน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปิดมากขึ้นเล็กน้อย

การป้องกันมะเร็งปอดที่ดีที่สุดคือ การไม่สูบบุหรี่ และไม่ควรพักอาศัยหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่เต็มไปด้วยมลพิษ และสารระเหยจากเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาทั้งหมด