Arincare

03 Arincare Tutorial

October 31, 2016

03 Arincare Tutorial

การดูข้อมูลคนไข้พร้อมประวัติการซื้อยาใน ARINCARE POS

ผู้ใช้งานระบบ ARINCARE POS สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของคนไข้ที่มาซื้อยาเพื่อเช็คประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยา และประวัติการซื้อยาในช่วงไม่เกิน 6 เดือนของคนไข้คนนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เภสัชกรสามารถให้คำปรึกษาแก่คนไข้ได้ดีขึ้นพร้อมทั้งมีข้อมูลในการจ่ายยาที่เหมาะสม

เริ่มต้นด้วยการเข้ามาหน้าหลักของPOS แล้วไปที่ปุ่ม “ค้นหาข้อมูลสมาชิก” ด้านบนขวามือ

จากนั้นระบบจะแสดงหน้าค้นหาข้อมูลลูกค้าขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้งานใส่ หมายเลขสมาชิก เบอร์มือถือ หรือเลขที่บัตรประชาชนของคนไข้อย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นให้คลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย หรือกดปุ่ม Enter เพื่อค้นหาประวัติคนไข้

เมื่อใส่ข้อมูลและค้นหาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขสมาชิกและชื่อของคนไข้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบยืนยันตัวตนกับคนไข้โดยถามชื่อของคนไข้ก่อนว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือไม่ จากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม “เลือก”

ระบบจะแสดงข้อมูลคนไข้บนแถบเมนูด้านขวามือตามรูป ผู้ใช้งานสามารถคลิกไปที่ปุ่ม “ดูรายละเอียด” เพื่อเข้าไปดูข้อมูลของคนไข้

ในหน้าภาพรวมของข้อมูลสมาชิก/คนไข้ จะแสดงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ยาที่แพ้ อาการแพ้ยา และประวัติการซื้อยาในช่วงที่ผ่านมา โดยประวัติการซื้อยานั้นสามารถดูย้อนหลังได้สูงสุดถึง 6 เดือน