Arincare

15 ออกรายงาน ขย

March 28, 2017

15 ออกรายงาน ขย

ตั้งแต่เวอร์ชั่น Beta 1.6.0 ไป ผู้ใช้สามารถออกรายงาน ขย ผ่านระบบได้นะคะ โดยในเวอร์ชั่นนี้การออกรายงานจะจำกัดอยู่ที่ ขย 9, 10, และ ขย 11 ในรูปแบบของไฟล์ PDF

สำหรับการออกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ที่สามารถแก้ไขได้ และรายงาน ขย 12, 13 จะตามมาในเวอร์ชั่นต่อๆ ไปค่ะ =)

  1. เริ่มต้นด้วยการเข้าเมนู “รายงาน” >> “รายงาน ขย”

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทรายงาน ชื่อผู้ปฏิบัติการ สาขา และช่วงวันที่ของข้อมูลที่จะมารวมในรายงานได้จากด้านซ้ายค่ะ

2. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้มีการเลือกสินค้าที่จะรวมในรายงานไว้ครั้งก่อนแล้ว สินค้าจะถูกแสดงโดยอัตโนมัติ หากยังไม่เคยเลือกสินค้าก็สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าเข้าไปในช่องคนหา หรือเลือกกดปุ่ม “ค้นหาโดยละเอียด” ได้ค่ะ

3. เมื่อเลือกสินค้าในรายงานแล้วกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์รายงาน”

ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลสินค้าที่เลือกไว้สำหรับรายงานนั้นๆ เพื่อการใช้งานครั้งต่อไปก็จะไม่ต้องเลือกใหม่ค่ะ รายงานจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถเลือกปรินท์ หรือดาวน์โหลดเก็บบนเครื่องก็ได้ค่ะ

สินค้าที่เราเลือกไว้ในแต่ละรายงานจะถูกเก็บแยกไว้ในแต่ละรายงานค่ะ และทุกครั้งที่กด “บันทึกและพิมพ์รายงาน” ระบบจะทำการบันทึกรายการสินค้าไว้ทุกครั้งค่ะ