Arincare

Arincare Update — เวอร์ชั่น Beta 1.7.0

May 1, 2017

Arincare Update — เวอร์ชั่น Beta 1.7.0

สวัสดีค่ะ วันนี้ทาง Arincare มีการอัพเดทระบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ Beta 1.7.0 ค่ะ โดยการอัพเดทระบบครั้งนี้มีฟีเจอร์สำคัญมากมาย ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะ =)

New Feature # 1 รายงานขย. ในรูปแบบของไฟล์ Excel

ตั้งแต่เวอร์ชั่น Beta 1.7.0 เป็นต้นไป ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานขย.9, 10 และ 11 ในรูปแบบของไฟล์ Excel ได้ ดังนั้นผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไขข้อมูลในรายงานได้ตามต้องการเลยค่ะ

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า รายงาน >> รายงาน ขย. ซึ่งตั้งแต่เวอร์ชั่น Beta 1.7.0 นี้ไปผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะบันทึกรายงาน ขย ได้ทั้งในรูปแบบ PDF และ ไฟล์ Excel ค่ะ


New Feature # 2 ระบุหรือแก้ไขราคาทุนของสินค้าล็อตจำลองได้

หลังจากได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้งานจำนวนมาก ทางทีมงาน Arincare จึงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะสามารถระบุ และ แก้ไขราคาทุนของสินค้าล็อตจำลองได้แล้วค่ะ

ฟีเจอร์นี้เฉพาะผู้ใช้งานในตำแหน่ง “เจ้าของ (Owner)” เท่านั้น

หมายเหตุ: ในปัจจุบันระบบยังไม่เปิดให้แก้ไขทุนสินค้าของสินค้าล็อตที่มีการรับเข้าปกติด้วยใบรับสินค้า เพราะจะทำให้เอกสารใบรับสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับยอดเงินรับจ่าย และระบบภาษีคลาดเคลื่อน ดังนั้นปัจจุบันระบบจึงให้แก้ไขได้เฉพาะล็อคสินค้าจำลองค่ะ

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า คลังสินค้า >> รายการสินค้าคงคลัง


New Feature #3 รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว

ในการอัพเดตครั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถดูรายการสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว หรือสินค้าที่ไม่มีการขายได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานย้อนหลังได้ด้วยค่ะ (สามารถดูย้อนหลังได้ 30, 60 และ 90 วัน) โดยในรายงานจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนสินค้าคงเหลือ, วันที่ขายล่าสุด และวันหมดอายุ เป็นต้น

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า รายงาน >> รายงานคลังสินค้า >> รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว


New Feature #4 รายงานสรุปการรับคืนสินค้าจากลูกค้า

ในเวอร์ชั่นนี้ผู้ใช้งานจะสามารถดูรายงานการรับคืนสินค้าที่ขายไปจากลูกค้าได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกสาขา, สถานะของสินค้า และกำหนดช่วงเวลาของรายงานได้ค่ะ นอกจากนี้ในรายงานยังระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้รับคืนสินค้า, เลขที่ใบเสร็จที่ขาย และจำนวนสินค้ารับคืน เป็นต้น

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า รายงาน >> รายงานการขาย >> รายงานสรุปการคืนสินค้า


New Feature #5 รายงานสินค้ายอดตก

การอัพเดตครั้งนี้ นอกจากผู้ใช้งานจะสามารถดูรายงานสรุปการรับคืนสินค้าจากลูกค้า และรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวแล้ว ผู้ใช้งานสามารถยังสามารถดูรายการสินค้า “ยอดการขายตก” ได้ด้วยค่ะ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการย้อนหลัง (7, 15, 30,60 และ 90 วัน) รวมทั้งเปอร์เซ็นต์ยอดขายสินค้าที่ลดลง (50%, 70% และ 100%) ได้ ซึ่งในรายงานจะมีการระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนสินค้าที่ขาย ณ ปัจจุบัน และย้อนหลัง

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า รายงาน >> รายงานการขาย


New Feature #6 การเพิ่มสินค้าเข้าในรายงาน ขย.ได้ จากหน้าใบรับสินค้า

ตั้งแต่เวอร์ชั่นนี้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสินค้าเข้าในรายงานขย. ได้อีก 1 ช่องทาง นั่นคือทางหน้าใบรับสินค้าค่ะ ในขณะที่ทำรายการรับสินค้าเข้าคลังด้วยใบรับสินค้าสามารถกำหนดได้ทันทีว่าต้องการให้สินค้าตัวนี้ถูกรวมอยู่ในรายงาน ขย ประเภทใดบ้าง

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า คลังสินค้า >> รายการใบรับสินค้า >> เพิ่มใบรับสินค้า >> เพิ่มสินค้ารับเข้า


New Feature #7 การลบใบรับสินค้าและใบโอนย้ายสินค้าที่ไม่ต้องการได้

ในเวอร์ชั่นนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถลบใบรับสินค้าและใบโอนย้านสินค้าที่ไม่ต้องการออกได้

สามารถเข้าดูได้ทางหน้า คลังสินค้า >> ใบโอนสินค้า

แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถเรียกดูใบรับสินค้าหรือใบโอนสินค้าที่ถูกลบทิ้งไปแล้วได้ โดยการเลือกตัวกรองข้อมูล


New Feature #8 แก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก จากหน้าขายสินค้าได้ (POS)

ในเวอร์ชั่น Beta 1.7.0 นี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก จากทางหน้าขายสินค้าได้แล้วค่ะ (POS)


New Feature #9 ค้นหาสินค้าจากบาร์โค้ด ในหน้าคลังสินค้าได้ (ทุกหัวข้อย่อย)

ซึ่งก่อนการอัพเดทระบบในครั้งนี้การค้นหาสินค้าจะต้องค้นหาจากชื่อ หรือรหัสสินค้าเท่านั้น ตั้งแต่เวอร์ชั่นนี้ไปเราสามารถค้นหาได้จากหมายเลขบาร์โคดค่ะ


New Feature #10 ค้นหาใบรับสินค้า จากชื่อสินค้าและบาร์โคดของสินค้าได้

การอัพเดตครั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาใบรับสินค้า จากชื่อสินค้า (Trade Name และ Generic Name) และบาร์โค้ดได้ค่ะ

เมื่อเราใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาแล้ว ใบรับสินค้าที่มีสินค้าที่เข้าข่ายการค้นหานั้นๆจะถูกนำมาแสดงเพื่อให้เลือกค่ะ


New Feature #11 ค้นหาสินค้าจากชื่อสามัญของยา (Generic Name) ในหน้าข้อมูลสินค้าได้

และฟีเจอร์สุดท้ายสำหรับเวอร์ชั่น Beta 1.7.0 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าได้จากชื่อสามัญของยาได้แล้วนะคะ

ทั้งนี้ท่านยังสามารถติดต่อทีมงานของเราผ่านช่องทางอื่นๆได้เช่นเดิมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE (“@arincare”) ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ค่ะ

ทั้งหมดนี้คือการอัพเดทระบบล่าสุดของ ARINCARE ในเวอร์ชั่น Beta 1.7.0 นะคะ ถ้าหากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือติดขัดประการใด สามารถติดต่อทีมงานได้ทันทีทางโทรศัพท์ 064 226 6888 หรือทาง LINE ที่ LINE id: @arincare ค่ะ =)