ตัวอย่างระบบที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย ssl

ตัวอย่างระบบที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย ssl

ตัวอย่างระบบของผู้ให้ิบริการที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย SSL มีสิทธิถูกขโมยข้อมูลสูง