HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

โรคอาหารเป็นพิษ (โรคป่วง)

June 12, 2019

โรคอาหารเป็นพิษ (โรคป่วง)

โรคป่วง หากพูดไปแล้วน้อยคนที่จะรู้จัก นอกจากจะอายุมากเสียหน่อย แต่หากพูดว่า “โรคอาหารเป็นพิษ” เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักดี โรคนี้ คือโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายแสลงอาหาร

แม้ว่าโรคนี้จะไม่เป็นโรคติดต่อ แต่หากเป็นมากๆ ก็สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ในอดีต โรคป่วงก็ได้คร่าชีวิตคนไปมากมาย เช่นกัน

สาเหตุ :

โรคนี้เกิดจากการที่ทานอาหารที่ไม่ถูกกับร่างกาย แสลงต่อร่างกาย หรืออาหารที่เป็นพิษ ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ปล่อยสารพิษออกมาปนเปื้อนกับอาหารต่างๆ สารพิษเหล่านี้ บางชนิดก็ทนทานต่อความร้อน แม้ปรุงสุกแล้วก็ยังก่อให้เกิดโรคได้ เมื่อทานเข้าไป ร่างกายก็จะพยายามขับออก เกิดเป็นอาการแสลง

อาการ :

เชื้อโรคบางชนิดอาจไม่ส่งผลในทันที มีระยะฟักตัว 1-8 ชม. บางชนิดก็ 8-48 ชั่วโมง แล้วจะเริ่มเกิดอาการปวดท้อง ปวดบิดเป็นพักๆ อาเจียน ถ่ายท้องหนัก  อ่อนเพลีย และอาจมีไข้

หากอาการไม่รุนแรงมากก็มักจะหายเองได้ใน 1-2 วัน แต่ในเชื้อโรคบางชนิด อาการอาจจะรุนแรง อาเจียนและถ่ายท้องนานนับสัปดาห์ จนร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่รุนแรงได้ ซึ่งควรรีบพบแพทย์ให้วินิจฉัย เพราะอาจไม่เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ไวรัส หรือเป็นโรคชนิดอื่นที่มีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษ เช่น อิหวาตกโรค บิดชิเกลล่า

การรักษา :

ให้ดื่มสารละลายน้ำเกลือแร่ ดื่มบ่อยๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น ห้ามทานยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคไม่ถูกขับออกจากร่างกาย เป็นอันตรายได้