HEALTHCARE

Tutorial: การออกใบสั่งยาผ่านระบบ e-Prescription

March 15, 2020

Tutorial: การออกใบสั่งยาผ่านระบบ e-Prescription

สวัสดีผู้ใช้งานระบบ Arincare ทุกท่าน ในโพสต์นี้จะเป็นการแสดง Tutorial สำหรับการออกใบสั่งยาอิเล็กทรอนิคส์ (e-Prescription) สำหรับแพทย์ค่ะ

STEP 1

Login ที่เว็บไซต์ https://ep.arincare.com จากนั้นคลิก “ลงชื่อเข้าใช้” จากนั้นจึงใช้ username (email) และ password ที่เปิด account สำหรับ login

 


STEP 2

เมื่อ login เข้ามาในระบบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติรายการใบสั่งยา e-Prescription ที่ได้สั่งไปแล้ว และสถานะของใบสั่งยาทุกใบได้

ในกรณีที่ต้องการสร้างใบสั่งยาให้คนไข้ใหม่ สามารถกดปุ่ม “เพิ่มใบสั่งยา”

 

STEP 3

ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลของคนไข้ ยาที่ต้องการจ่าย และหมายเหตุต่างๆที่ต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเภสัชกรร้านขายยาได้ โดยข้อมูลที่ต้องระบุคือ

  1. ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (หรือ passport สำหรับชาวต่างชาติ) เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อรับยา* required
  2. รายการยาที่ต้องการจ่ายให้คนไข้ สามารถระบุทั้งชื่อยา ชื่อสินค้า/ยาที่มีอยู่แล้ว  Generics รวมถึงรายละเอียดเช่นหมายเหตุและ dosage ของยา
  3. จำนวนครั้งที่ต้องการ refill, ระยะเวลาการเตือนรับยา และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการรับยา

STEP 4:

เลือกร้านขายยาที่ต้องการส่งใบสั่งยา โดยกำหนดจากพื้นที่ที่คนไข้สะดวกในการรับยา โดยกำหนดจากจังหวัด > อำเภอ /เขต > ตำบล / แขวง

จากนั้นรายชื่อร้านขายยาในบริเวณนั้นจะปรากฏขึ้นเพื่อให้เลือก ในกรณีที่ไม่เจาะจงร้านขายยาสามารถเลือก “ทั้งหมด” เพื่อให้ร้านยาทุกร้านในพื้นที่สามารถตอบรับใบสั่งยานั้นได้

STEP 5: 

จากนั้นผู้ช้งานสามารถตรวจสอบสถานะ ความคืบหน้าและประวัติ ของใบส่งยาในระบบได้ตลอดเวลาผ่านระบบ

STEP 6:

ร้านขายยาจะได้รับ notification ขึ้นในระบบ POS เพื่อแจ้งว่ามีใบสั่งยารอพิจารณา เมื่อกดตอบรับแล้ว คนไข้จะได้รับ SMS เพื่อการยืนยันให้สามารถมารับยาที่ร้านได้

STEP 7: 

เมื่อใบสั่งยาพร้อมและมีร้านขายยาตอบรับใบสั่งยาแล้ว คนไข้จะได้รับ SMS ที่ระบุ OTP code สำหรับรับยา รวมถึงชื่อและพิกัดของร้านขายยาที่สามารถไปรับได้

STEP 8:

เมื่อคนไข้ไปรับยาที่ร้านขายยาแล้ว เภสัชกรสามารถกรอกรหัส OTP Code พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์และหมายเลขประจำตัวประชาชน ถ้าข้อมูลที่กรอกตรงกับที่แพทย์บันทึกในใบสั่งยา ระบบจะปลดล็อคใบสั่งยานี้และอนุญาตให้เภสัชกรสามารถจ่ายยาให้คนไข้ได้

STPE 9:

เมื่อคนไข้ได้รับยาแล้ว ระบบจะอัพเดทข้อมูลในใบสั่งยาทันทีซึ่งแพทย์สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาถึงสถานะความคืบหน้าของใบสั่งยานั้นๆ รวมถึงรายการยาที่คนไข้ได้รับ