Arincare Events / กิจกรรม การบริหารร้านขายยา

สัมมนาออนไลน์ “Digital Pharmacy with Arincare – การใช้เครื่องมือออนไลน์เพิ่มยอดขายให้ร้านขายยา”

August 23, 2020

สัมมนาออนไลน์ “Digital Pharmacy with Arincare – การใช้เครื่องมือออนไลน์เพิ่มยอดขายให้ร้านขายยา”

บริษัท Arincare ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านขายยา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์แบบ Virtual Conference ในหัวข้อ “Digital Pharmacy with Arincare – การใช้เครื่องมือออนไลน์เพิ่มยอดขายให้ร้านขายยา”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
เวลา 14.00 -15.00 น.
ผ่านระบบ Online Virtual Conference (Zoom)
สำหรับเภสัชกรและเจ้าของร้านขายยาจำนวน 100 ที่นั่ง (กิจการละไม่เกิน 1 ที่นั่ง)

แขกรับเชิญร่วมเสวนา
– เภสัชกรหญิงแกมฤทัย อรุณศรี : เจ้าของ ร้าน ณ ยา เภสัชกรผู้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนร้านขายยาห้องแถวเล็กๆ ด้วยการใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อการให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม
– คุณธีระ กนกกาญจนรัตน์ : กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อรินแคร์ จำกัด

ดำเนินการสนทนาโดย
– ภก.วิรุณ เวชศิริ : กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด, อาจารย์พิเศษ Pharmaceutical Marketing, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท อรินแคร์ จำกัด

มาเรียนรู้เครื่องมือ Online to Off-line (O2O) พร้อมกับการเลือกใช้ Dashboard ที่เหมาะสมสำหรับร้านขายยา เพื่อก้าวผ่านหลังสถานการณ์ COVID-19

**ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย **
เฉพาะเภสัชกรและเจ้าของร้านขายยาจำนวน 100 ที่นั่ง (กิจการละไม่เกิน 1 ที่นั่ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 064–226–6888 หรือทาง LINE id: @arincare​ >> https://line.me/R/ti/p/%40arincare