Arincare Tutorial การบริหารร้านขายยา

ใบเสร็จ ฉลากยา และบาร์โค้ด

October 12, 2020

ใบเสร็จ ฉลากยา และบาร์โค้ด

เขียนใบเสร็จ พิมม์ฉลากยาและสร้างบาร์โค้ด ให้ง่ายจบด้วย ARINCARE e-Pharmacy Platform

ในร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายอาหาร เวลาเข้าไปใช้บริการซื้อของหรือทำอะไรบางอย่าง ใบเสร็จเป็นหลักฐานอย่างดีที่บอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นจริง สามารถบอกถึงการซื้อขายหรือการใช้บริการกับทางร้านค้าได้ ดังนั้นใบเสร็จจึงสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อมาพบภายหลังว่า สินค้าหรือบริการที่จ่ายเงินไปมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่

“ ร้านขายยาไม่เหมือนร้านค้าทั่วไป มีใบเสร็จแค่อย่างเดียวไม่พอ ”

สำหรับร้านขายยา ใบเสร็จถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และทางร้านควรออกให้ลูกค้าทุกครั้ง ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพราะของที่ขายในร้านขายยาส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องกำกับดูแลทั้งสิ้น โดยสำหรับร้านขายยา นอกจากทางร้านควรพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้ลูกค้าได้แล้ว ฉลากยาและบาร์โค้ดก็เป็นอีกสองสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

“ใบเสร็จร้านขายยา” ช่วยผู้บริโภคติดตามปัญหาการใช้ยา และจัดการปัญหาเรื่องยาเสื่อมสภาพ

ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยาเสื่อมสภาพคือยาที่หมดอายุตามที่แจ้งไว้ในฉลากยา ยาที่ถูกแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยาปลอมตามมาตรา 73 หรือยาที่ผิดมาตรฐานตามมาตรา 74 ถือเป็นยาที่ผิดกฎหมายทั้งหมด หากได้ทำการซื้อยาเหล่านี้มาและมีหลักฐานเป็นใบเสร็จที่แสดงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ซึ่งคนไข้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการซื้อขายยา ต่อให้ทางร้านขายยาไม่มีระบบพิมพ์ใบเสร็จ ก็ควรให้ทางร้านขายยาเขียนใบเสร็จลงแผ่นกระดาษให้ เพราะถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่ง

“ฉลากยา” เอกสารแนะนำการใช้ยาที่ร้านขายยาจำเป็นต้องมี

ร้านขายยาไม่ใช่ร้านค้าทั่วไป การขายยาจำเป็นต้องแนะนำวิธีการใช้ยาแก่ลูกค้า โดยฉลากยาเปรียบเสมือนโน๊ตสำหรับใช้เตือนและแนะนำวิธีการใช้ยาให้กับคนไข้หรือลูกค้าได้เข้าใจ และสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ตัวฉลากยาจึงประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญหลายอย่าง มีทั้งชื่อผู้ป่วย วันที่ได้รับยา ชื่อยา ข้อบ่งใช้ วิธีการรับประทานยา ควรทานยาตอนไหน เวลาไหน หรือกี่ครั้ง

“ ฉลากยาจะช่วยบอกให้ลูกค้ารู้ว่า ควรรับประทานยายังไง… ”

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าหรือคนไข้ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นฉลากยาจึงจำเป็นมาก ๆ และคงดีกว่า ถ้าร้านขายยาสามารถพิมพ์ฉลากยาออกมาติดบนยาที่จำหน่ายได้ด้วยตนเอง

“บาร์โค้ด” เอกสารสำหรับบอกราคาและใช้สำหรับคิดราคาค่าสินค้า

ยาส่วนใหญ่จะมีบาร์โค้ดอยู่เสมอ บาร์โค้ดคือเอกสารรูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้บ่งบอกถึงราคาและตัวสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาของสินค้าด้วยตนเองได้จากตรงบาร์โค้ด ในขณะเดียวกัน ทางร้านขายยาสามารถใช้บาร์โค้ดสำหรับเป็นตัวกลาง ในการใช้คิดคำนวณราคาค่าสินค้าผ่านเครื่อง POS ได้อย่างรวดเร็ว

ARINCARE e-Pharmacy Platform ตอบโจทย์เรื่องการทำใบเสร็จ ฉลากยา และบาร์โค้ด

ระบบการสร้างใบเสร็จ สามารถทำได้บนแพลตฟอร์ม POS ทั่วไป แต่สำหรับการทำฉลากยาหรือบาร์โค้ด ถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพิเศษ และน้อยครั้งที่จะเจอบนระบบ POS ทั่วไป ยกเว้น ARINCARE e-Pharmacy Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาสำหรับการบริหารจัดการร้านขายยาโดยเฉพาะ จึงทราบดีว่า ใบเสร็จ ฉลากยาและบาร์โค้ด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับร้านขายยามากขนาดไหน ทางระบบจึงมีฟีเจอร์สำหรับให้ร้านขายยา สามารถทำใบเสร็จ ทำฉลากยาและทำบาร์โค้ดออกมาได้โดยง่าย

ระบบพิมพ์ใบเสร็จของ ARINCARE e-Pharmacy Platform ดีอย่างไร ?

บน ARINCARE e-Pharmacy Platform สามารถทำใบเสร็จออกมาได้ทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ แบบย่อ หรือใบเสร็จทั่วไป ที่สามารถเห็นได้ตามร้านสะดวกซื้อ ใบเสร็จรูปแบบดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้ POS บนตัวแพลตฟอร์มคำนวณค่าสินค้าและบริการ ความพิเศษของการทำใบเสร็จบน ARINCARE e-Pharmacy Platform คือตัวระบบสามารถกรอกข้อมูล เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ หรือการติดต่อ เอาไว้ตรงท้ายของใบเสร็จได้ และยังมีบาร์โค้ด ที่ถ้าหากสินค้ามีปัญหา ลูกค้าสามารถเอาใบเสร็จมาให้ทางร้านสแกน เพื่อส่งคืนสินค้าได้ทันที

แบบที่สองคือ แบบเต็ม หรือใบกำกับภาษี รูปแบบดังกล่าวเป็นเอกสารทางการที่ตัวแพลตฟอร์มสามารถสร้างขึ้นมาให้โดยเฉพาะได้ ตัวระบบจะทำการลิงค์ข้อมูลกับใบเสร็จของลูกค้า และทำการพิมพ์ใบกำกับภาษีออกมา 2 ฉบับ ฉบับแรกมอบให้กับลูกค้า และอีกฉบับทางร้านจะเป็นคนเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

พิมพ์ฉลากยาบน ARINCARE e-Pharmacy Platform ทำยากรึเปล่า ?

ฉลากยาบน ARINCARE e-Pharmacy Platform มีอยู่ 2 รูปแบบ แบบแรกเป็นฉลากยาเปล่า สามารถพิมพ์ตัวฉลากออกมาเพื่อกรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองได้ โดยตัวฉลากจะมีพื้นที่ให้ทางร้านใส่ชื่อร้าน ที่อยู่ และวิธีการติดต่อกับทางร้านไว้ก่อนได้

แบบที่สองคือแบบสำเร็จรูป ฉลากยาดังกล่าวจะติดมากับตัวสินค้า โดยทางร้านสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลบนตัวฉลากยาของยาแต่ละตัวที่อยู่ในสต๊อกสินค้าได้ โดยเมื่อมีการขายยา ตัวระบบสามารถพิมพ์ฉลากยาออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องทำการกรอกข้อมูลของยาใหม่อีกครั้ง

* ฉลากยาที่สร้างออกมาจะมีขนาด 80 x 50 มิลลิเมตร

การพิมพ์บาร์โค้ดบน ARINCARE e-Pharmacy Platform มีไว้เพื่ออะไร ?

สินค้าส่วนใหญ่จะมีบาร์โค้ดติดมาอยู่แล้วเป็นปกติ คำถามคือ แล้วระบบจะต้องพิมพ์บาร์โค้ดเพิ่มอีกทำไม ? โดยฟีเจอร์การสร้างบาร์โค้ดบน ARINCARE e-Pharmacy Platform ถูกออกแบบมาให้สำหรับยาบางตัวที่ไม่มีบาร์โค้ดติดมาด้วยตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต มีจุดเด่นตรงบาร์โค้ดของ ARINCARE e-Pharmacy Platform จะมีการระบุราคาให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

* บาร์โค้ดที่สร้างออกมาจะมีขนาด 40 x 30 มิลลิเมตร


Arincare สร้างด้วยใจ ให้ร้านขายยาไทยใช้ฟรี

สำหรับเภสัชกร หรือเจ้าของร้านขายยาท่านใดที่ต้องการแพลตฟอร์มซึ่งครบถ้วนด้วยฟีเจอร์การทำใบเสร็จ พิมพ์ฉลากยา หรือสร้างบาร์โค้ด ARINCARE e-Pharmacy Platform ถือเป็นแพลตฟอร์มฟรีสำหรับร้านขายยาที่สมบูรณ์พร้อมด้วยระบบดังกล่าว คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลตัวแพลตฟอร์มทั้งหมด รวมไปถึงสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ : http://www.arincare.com/

ช่องทางการติดต่อ