ขาดแมกนีเซียม

7 พฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจทำให้ร่างกายขาดแมกนีเซียม

การขาดแมกนีเซียมนั้นเป็นอันตรายทั้งต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพหัวใจ สุขภาพกระดูก และสุขภาพจิต แม้ว่าคนที่ขาดแมกนีเซียมจริงๆ อาจมีไม่มาก และส่วนใหญ่มักตรวจไม่พบหากไม่ขาดอย่างรุนแรง แต่หากขาดอ่อนๆ เป็นเวลานานก็ทำให้สุขภาพแย่ลงได้มากทีเดียว มาเช็คกันเถอะว่า เราทำพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่อาจทำให้ร่างกายขาดแมกนีเซียมทั้ง 7 อย่างนี้อยู่หรือเปล่า? 1. ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ น้ำหวานอัดลมสีเข้มๆ มักมีฟอสเฟสอยู่ ซึ่งฟอสเฟสจะไปจับกับแมกนีเซียมในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ หมายความว่า แม้คุณจะทานอาหารดีต่อสุขภาพ แต่หากดื่มน้ำอัดลมกับอาหารแล้ว ร่างกายจะไม่สามารถดึงแมกนีเซียมไปใช้ได้เลย 2. ทานอาหารประเภทขนมปัง เค้ก ขนมหวานๆ และอาหารหวานๆ เป็นประจำ...