ครีมกันแดด

ค่าSPF และค่าPA ในครีมกันแดด คืออะไรกัน ?!!!!

รู้ไหมว่า…เราควรเลือกซื้อครีมกันแดดที่ระบุทั้งค่าSPF และค่าPA เพราะแสดงว่าสามารถป้องกันรังสีUVได้ทั้ง 2 ประเภท ค่า SPF บอกประสิทธิภาพในการปกป้องผิวจากรังสี UVB http://www.bananaboatlover.com ค่าPA บอกระดับการปกป้องผิวจากรังสี UVA ค่า PA นั้นจะมี 3 ระดับคือ PA+ หมายถึง มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA PA++ หมายถึง มีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA สูง PA+++...