ต่อมไทรอยด์

สารต้านไขมัน….ฮีโร่ป้องกันการสะสะไขมันที่ตับ

http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/6194284/Junk-food-makes-you-eat-more-research.html เราทราบหรือไม่ว่า…ทุกคนล้วนต้องการสารต้านไขมัน ผู้ที่รับประทานโปรตีนสูงมีความต้องการสารต้านไขมันสูงกว่าผู้อื่น สารต้านไขมัน คืออะไร? เมไทโอนีน โคลีน อินอซิทอล และบีเทน ล้วนจัดเป็นสารต้านไขมัน (Lipotropics) หน้าที่หลักของมัน คือ ป้องกันการสะสมของไขมันที่ตับไม่ให้มากเกินควรหรือผิดปกตินั่นเอง https://www.liverdoctor.com/liver/fatty-liver/ ประโยชน์ของสารต้านไขมัน? 1. สารต้านไขมันยังเพิ่มการสร้างเลซิทินจากตับ ซึ่งเลซิทินนี้จะช่วยให้คอเลสเตอรอลละลายได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลสะสมที่ผนังหลอดเลือด ลดโอกาสการเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดแข็งตัว และลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีด้วย รวมถึงช่วยขับพิษจากตับ และช่วยเพิ่มความต้านทานโรคโดยส่งเสริมให้ต่อมไทมัสทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น http://www.curejoy.com/content/natural-ways-lower-cholesterol/ 1. เมไทโอนีน และโคลีน จำเป็นต่อการขับสารอะมีน ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญโปรตีน...