ต้อกระจก

ต้อกระจก กับความเสื่อมสภาพของร่างกาย !!!!

http://smallpaper.net/facts-and-fun/eye-opening-facts-about-eyes/ คนวัยกลางคนที่กำลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต้นๆ อาจเริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับปัญหาสายตาที่พบอยู่ ทั้งตามองไม่ชัดในที่มีแสงสว่างจ้า เห็นภาพซ้อน หรือแสงไฟฟุ้งกระจายเป็นแฉกโดยเฉพาะตอนกลางคืน จนรบกวนการขับรถ หรือสังเกตเห็นดวงตามีฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา อาการเหล่านี้อาจเป็นต้อกระจกได้ค่ะ…. โรคต้อกระจก (Cataract) มักพบในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป โรคนี้เกิดจากเลนส์แก้วตาขุ่นจากการเสื่อมสภาพ ทำให้ไปบดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในดวงตา ดังนั้นแสงจึงส่งผ่านไปยังจอรับภาพได้ไม่เต็มที่ ทำให้มองเห็นไม่ชัด เหมือนมีหมอกบัง แต่เมื่อมองแสงสว่างดวงตาจะพร่า และมองเห็นแสงกระจายรอบดวงไฟ http://triadeyedocs.com/what-is-a-cataract/ ***โรคต้อกระจก หากผู้ป่วยไม่รักษาปล่อยให้อาการทิ้งไว้ ประมาณ 1 ปี แก้วตาจะขุ่นขาว และอาจทำให้มองไม่เห็นได้*** สาเหตุ และปัจจัยของโรคต้อกระจก 1. ภาวะเสื่อมตามวัยของผู้สูงอายุ...