นกเขาไม่ขัน

เมื่อนกเขาไม่ยอมขัน?!!!

http://board.postjung.com/940257.html “ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” (Erectile dysfunction) หนึ่งในปัญหาที่ผู้ชายวัยกลางคนหรืออายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นกังวลมากที่สุด คือ ภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว กว่าจะแข็งตัวใช้เวลานานมาก ซึ่งอาจต้องปลุกเร้าอารมณ์มากขึ้น การหลั่งเร็ว หรือหลั่งช้าผิดปกติ รวมถึงอาการเมื่อถึงจุดสุดยอดไม่เสียวซ่านดั่งในอดีต… สาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แบ่งตามปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้ ปัจจัยทางด้านร่างกาย เป็นโรค หรือมีอาการบางอย่างที่ทำให้เลือดไหลไปในองคชาตไม่เพียงพอที่จะทำให้แข็งตัว เช่น หลอดเลือดตีบ โรคเบาหวาน โรคไต ความดันโลหิตสูง มีไขมันในเส้นเลือด...