มะเร็งปอด

มะเร็งปอด ตอน2 อาการ และแนวทางรักษา “มะเร็งปอด”

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด (Lung Cancer) และจากสถิติพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดกว่า 80% เป็นผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือรับควันบุหรี่สะสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ป่วยที่เหลืออาจเป็นจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น สูดสารระเหยจากเคมีภัณฑ์ และสารระเหยที่ปนด้วยโลหะหนักบางชนิดบ่อยๆ, รับกันตภาพรังสีเสมอๆ หรือเคยเป็นวัณโรค ปอดอักเสบเรื้อรังมาก่อน เป็นต้น มะเร็งปอดจะแสดงอาการเจ็บป่วยให้ได้รู้สึกตัว จะอยู่ในปลายระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งจากปอดกำลังจะแพร่ตัวผ่านต่อมน้ำเหลืองไปทั่วปอดทั้งสองข้าง และผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆ ดังนี้…. สัญญาณเตือนมะเร็งปอด มะเร็งปอดจะเริ่มแสดงอาการเมื่อเซลล์มะเร็งได้กระจายไปทั่วปอดข้างใดข้างหนึ่ง จนถุงลมและเนื้อเยื่อหุ้มปอดไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป...

มะเร็งปอด ตอน1 สาเหตุ และการป้องกันให้ไกลจาก “มะเร็งปอด”

https://www.thaisabuy.com/wp-content/uploads/2016/01/Lung-Cancer.jpg มะเร็งปอด (Lung Cancer) ยอดนิยมอันดับสองในเพศชายในประเทศไทย การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งปอดจะแสดงอาการเจ็บป่วยให้ได้รู้สึกตัว จะอยู่ในปลายระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งจากปอดกำลังจะแพร่ตัวผ่านต่อมน้ำเหลืองไปทั่วปอดทั้งสองข้างแล้ว สาเหตุ และการป้องกันมะเร็งปอด สามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดได้ ดังนี้ บุหรี่ สาเหตุหลักจากสถิติพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดกว่า 80% เป็นผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือรับควันบุหรี่สะสมมาเป็นเวลานาน หากไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ จะห่างไกลจากมะเร็งปอดได้อย่างแน่นอน แร่ใยหิน ผู้ที่ทำงานในเหมืองหินในโรงงานปูนซีเมนต์ ในโรงงานผลิตผ้าเบรกรถยนต์ หรือผู้ที่ต้องสัมผัสแร่ใยหินอยู่เสมอ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนปกติถึง 7...