มะเร็งเต้านม

ทำความรู้จัก สาเหตุ และสัญญาณเตือน “มะเร็งเต้านม”

http://nanocomputer.com/?p=12816 โครงสร้างเต้านม ประกอบขึ้นจาก ต่อมน้ำนมประมาณ 15–20 ต่อม รูปร่างคล้ายติ่งหูรวมตัวเป็นกระจุกอยู่ที่กลางเต้านมแต่ละข้าง โดยมีไขมันล้อมรอบกลายเป็นเต้านมแต่ละข้าง ในต่อมน้ำนมแต่ละต่อม มีถุงน้ำนมเรียงตัวกันเป็นพูอยู่ภายในเพื่อสะสมน้ำนมที่ผลิตได้ ซึ่งต่อมน้ำนมทุกต่อมมีท่อน้ำนมต่อเชื่อมไปออกที่ปลายหัวนม เป็นทางระบายออกนอกร่างกายให้ทารกดื่มกิน ทั้งหมดถูกหล่อเลี้ยงด้วยเลือดแดงจากผนังอก และท่อน้ำเหลืองที่เชื่อมไปถึงต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ http://nomnanom.blogspot.com/2010/05/blog-post_03.html เซลล์มะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม ซึ่งจะลุกลามต่อไปยังต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้เป็นตำแหน่งแรก แล้วมะเร็งจึงแพร่ไปทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็วตามระบบท่อน้ำเหลือง แล้วถัดไปที่ปอด ตับ กระดูก โดยแพร่ตามหลอดเลือดแดง ซึ่งยากแก่การควบคุมและรักษาได้ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ประวัติทางพันธุกรรมที่มีบุคคลสายเลือดเดียวกับเพศหญิง เคยเป็นมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ชนิดใดชนิดหนึ่งมาก่อน เช่น มะเร็งปากมดลูก...

ทำอย่างไรหากเจอก้อนเนื้อในเต้านม????

http://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/07/14/c9e965fb-0157-47ef-9e00-16b9f638f165/thumbnail/620x350/d4ebbfb1898048962cae6d1025395b29/woman-breast-exam.jpg หากคลำพบก้อนเนื้อด้วยตนเองแล้ว สิ่งต่อไปคือการรีบไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งทรวงอก ให้แพทย์ได้ตรวจอีกครั้ง เพื่อวินิจฉัยก้อนเนื้อดู แพทย์ต้องสอบถามประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว สุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วยอาจให้ผู้ป่วยถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-facts http://www.heart.org ตรวจร่างกาย ซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัว http://www.bbc.com/news/magazine-31552562 2. แพทย์คลำก้อนเนื้อในเต้านม เพื่อสัมผัสลักษณะของก้อนเนื้อว่ามีลักษณะอย่างไร http://www.healthcare.siemens.com/clinical-specialities/oncology/cancer-types/breast-cancer/patient-information/diagnostics/mammography 3. ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม Mamography ให้เห็นภาพตัดขวางก้อนเนื้ออย่างชัดเจน http://www.newhealthadvisor.com/Breast-Cancer-Ultrasound-Images.html 4. ถ่ายภาพด้วยคลื่นเสียงสะท้อน...

แนวทางรักษา และวิธีป้องกัน มะเร็งเต้านม

http://www.rsna.org/newsdetail.aspx?id=12533 การรักษามะเร็งเต้านม ปัจจุบันแพทย์ได้พัฒนาวิธีการรักษามะเร็งเต้านมอย่างก้าวหน้าไปอย่างมาก เช่น การให้เคมีบำบัดปริมาณสูงควบคู่กับการให้เซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) เพื่อให้ Stem cell เข้าไปทดแทนเซลล์ที่ตายที่ตายลงจากเคมีบำบัด, การให้ Antibodies ชนิดที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ, การยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยเจาะจง (Target Therapy) ร่วมกับการให้ยายับยั้งฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นการยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้แบ่งตัวเจริญเติบโตเพิ่ม http://www.soc.ucsb.edu/sexinfo/article/breast-cancer ส่วนการรักษามะเร็งเต้านมที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน ยังเป็นเช่นเดียวกับการรักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่แพทย์ต้องอาศัยการผ่าตัดเป็นหลัก เพื่อนำก้อนเนื้อร้ายออกจากเต้านม ซึ่งก็แล้วแต่ขนาดและการพัฒนาของก้อนเนื้อร้ายว่าลุกลามไปถึงระยะไหน การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม หากตรวจพบมะเร็งในระยะแรก...

ตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเองกันเถอะ

http://www.alltohealth.com/11143-2/ การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เป็นวิธีการป้องกันมะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถทำได้บ่อย ๆ เพื่อคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเต้านมตนเองอยู่เสมอ ๆ หากตรวจพบก้อนเนื้อหรือสิ่งปกติใด จะได้นำไปสู่การตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เนื้อร้ายเติบโตลุกลามจนยากแก่การรักษา ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ต้องรู้จักการตรวจเต้านมของตนเองเป็นประจำทุกเดือน โดยทำหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้ว 3–7 วัน ไม่แนะนำให้คลำตรวจในช่วงเวลามีประจำเดือน เพราะเต้านมมีอาการคัดตึงอยู่แล้วอาจทำให้เข้าใจผิดผลาดกันได้ ส่วนผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนไปแล้ว ควรกำหนดวันให้แน่นอนในทุก ๆ เดือน เพื่อง่ายต่อการจดจำและบันทึกความเปลี่ยนแปลงหากพบก้อนเนื้อ ว่ามีรูปร่าง ลักษณะและขนาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในแต่ละเดือน http://www.natureshop.in.th/รอบรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้ยืดนิ้วชี้...