วาเนเดียม

วาเนเดียม (Vanadium) มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร?

http://hosted.verticalresponse.com/809601/82841e10a2/1473590141/ วาเนเนียมในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รูปแบบที่แนะนำ คือ วาเนเดียมที่ผ่านการคีเลชันโดยการจับเข้ากับกรดแอมิโน และยังมีจำหน่ายในรูปแบบของวาเนดิลซันเฟต ซึ่งเป็นรูปแบบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ขนาดโดยทั่วไปคือ 50 มคก. ของวาเนเดียมต่อวัน และยังไม่ทราบโรคที่เกิดจากการขาดวาเนเดียม คำเตือน **ผู้ที่เป็นเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน** ประโยชน์ของวาเนเดียม (Vanadium) วาเนเดียมขัดขวางการก่อตัวของคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด จำเป็นต่อการสร้างกระดูก และฟัน ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนอินซูลิน ช่วยควบคุมภาวะดื้อต่ออินซูลิน และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ช่วยให้สารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดี และเพิ่มพลังงาน ช่วยป้องกันหัวใจวายเฉียบพลัน อาการเป็นพิษหากรับประทานมากไป หากรับประทานในรูปแบบสังเคราะห์มากเกินไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ง่าย แหล่งธรรมชาติของวาเนเดียม...