วิจัยการตลาด

วิธีการกดส่งรายงาน IMS IQVIA

December 27, 2019 Arincare

เรียน ผู้ใช้งานระบบ ARINCARE ทุกท่าน อรินแคร์ขอเรียนเชิญร้านขายยาที่ใช้งานระบบ ARINCARE สมัครเข้าร่วมโครงการ Marketing Research ตัวอย่างของรายงานที่ส่งให้กับทาง IMS IQVIA หมายเหตุ : ข้อมูลในรายงานจะเป็นข้อมูลจากฟังก์ชั่น “รายการใบรับสินค้า (GR)” หรือก็คือ “ข้อมูลการซื้อยาเข้าร้าน” เท่านั้น โดยจะต้องกดส่งรายงานทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง (ปุ่มกดส่งรายงานจะขึ้นทุกวันที่ 1 ของเดือน) และจะต้องส่งให้ครบทั้งไตรมาส...