ออร์นิทีน

ออร์นิทีน และอาร์จีนีน…เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “โกร๊ธฮอร์โมน”

http://nootriment.com/arginine-ornithine-lysine/ ออร์นิทีน และอาร์จีนีนเป็นกรดแอมิโนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งของโกร๊ธฮอร์โมน และจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทกรดแอมิโนที่ดังที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติในการช่วยให้คุณผอมลง และหุ่นดีขึ้นขณะนอนหลับนั้นเอง ในขณะที่ฮอร์โมนบางตัวกระตุ้นร่างกายให้กักเก็บไขมัน โกร๊ธฮอร์โมนกลับทำงานอย่างขยันขันแข็งในการกำจัดไขมัน ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้คุณดูผอมลง แต่ยังช่วยเพิ่มพลังงานให้อีกด้วย http://www.museudelrock.com/pros-and-cons-of-human-growth-hormone-treatment/ ออร์นิทีนกระตุ้นการหลั่งของอินซูลิน และช่วยอินซูลินในการทำงานในฐานะฮอร์โมนชนิดเสริมสร้างกล้ามเนื้อ นักเพาะกายจึงนิยมรับประทานเสริมอาหาร การรับประทานออร์นิทีนเพิ่มจะช่วยเพิ่มระดับของอาร์จินีนในร่างกาย ที่จริงแล้วอาร์จีนีนถูกสร้างขึ้นมาจากออร์นิทีนและ ออร์นิทีนเองก็เปลี่ยนมาจากอาร์จีนีน เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกัน http://www.athletespower.com/supplements/arginine-supplements-cause-gradual-decrease-in-igf-1/ เนื่องจากอาร์จีนีน และออร์นิทีนมีความใกล้เคียงกันมาก คุณสมบัติ และข้อควรระวังทั้ง 2 ตัวนี้จึงใช้ร่วมกันได้ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น ออร์นิทีนจะทำงานได้ดีที่สุดหากรับประทานในเวลาเดียวกัน และรูปแบบเดียวกันกับอาร์จีนีน...