โรคหัวใจ

รู้ใจตัวเองรึยัง ???????

http://haamor.com/th โรคหัวใจ คืออะไรกัน…และหน้าที่ของหัวใจ? หนี่งในสามโรคประจำวัยในผู้สูงอายุ ที่เรียงตามกันมาหาผู้ป่วย เบาหวาน — ความดันโลหิตสูง — หัวใจ โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด Top 3 ของทุกปีเสมอ ๆ โรคหัวใจ เป็นชื่อเรียกรวมของกลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหัวใจอย่างกว้าง ๆ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหัวใจนั้นมีหลายโรค ยกตัวอย่างเช่น โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด, โรคหัวใจในเด็กหลังคลอด, โรคลิ้นหัวใจรั่ว, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหลอดเลือด, โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง, ภาวะหัวใจโต, และยังมีโรคหัวใจอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมของคนไทยมากที่สุดคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ http://www.bknowledge.org/home/blog/bshow/srch/1/blid/4...