ไอโอดีน

ไอโอดีน รับประทานอย่างไรให้พอดี?

http://www.sureviagra.com/iodine-a-great-health-assistance.html https://www.organicfacts.net/health-benefits/minerals/health-benefits-of-iodine.html ไอโอดีน สำคัญอย่างไร? สองในสามของไอโอดีนในร่างกายอยู่ในต่อมไทรอยด์ เนื่องจากต่อมไทรอยด์ควบคุมระบบเผาผลาญอาหารของร่างกาย และไอโอดีนก็มีอิทธิพลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ ดังนั้น หากร่างกายมีไอโอดีนไม่เพียงพอจะส่งผลให้ความคิดความอ่านช้าลง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และขาดพลังงานในการใช้ชีวิต ประโยชน์ของไอโอดีน ช่วยควบคุมน้ำหนัก โดยการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มพลังงาน เพิ่มความกระตือรือร้น ช่วยให้สุขภาพ ผิว ผม เล็บ และฟัน แข็งแรง http://www.femside.com/health/healthy-living/9-things-you-can-do-right-now-to-increase-your-energy-level/ ปริมาณรับประทานต่อวัน ขนาดแนะนำในการรับประทานต่อวันคือ 150 มคก.ในผู้ใหญ่ (1...