ไอ

“ไอ” กินยาอะไรถึงหาย ?

อาการไอ เป็นอาการทางธรรมชาติของร่างกายในการขับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่น ควัน อากาศแห้ง สารระคายเคือง เกสรดอกไม้ หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน เป็นต้น อาการไอ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาการไอเฉียบพลัน และ อาการไอเรื้อรัง (มีอาการต่อเนื่องนานกว่า 3 - 8 สัปดาห์) ซึ่งอาจเกิดจากโรคที่ร้ายแรง หรือมีพยาธิสภาพในทางเดินหายใจ เช่น มีเนื้องอก ปอดอักเสบ เป็นต้น แม้อาการไอจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าหากเราไอต่อเนื่องนานๆ หนักๆ...

ไอเรื้อรัง เจ็บหน้าอก เสมหะมีเลือด เป็น “วัณโรค” หรือไม่??!!

วัณโรค (Tuberculosis) หรือโรคTB เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อMycobacterium Tuberculosis (AFB, acid fast bacilli) ซึ่งเชื้อนี้จะได้รับติดต่อเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านทางเดินหายใจในรูปละอองเสมหะ และน้ำลาย ซึ่งออกมาจากการไอ จาม หรือการพูดคุย ของผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรค โดยเฉพาะถ้าอยู่ในสถานที่อับ อากาศไม่ถ่ายเท แสงแดดส่องไม่ถึง และถ้ามีเชื้อนี้อยู่ในอากาศ เมื่อเราหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าไปจะทำให้มีโอกาศติดเชื้อได้ และการติดเชื้อวัณโรคไม่จำเป็นต้องเกิดที่ปอดเสมอไป อวัยวะอื่นก็สามารถติดเชื้อได้ เช่น ต่อมน้ำเหลือง สมอง และลำไส้ เป็นต้น อย่าไรก็ตามเชื้อแบคทีเรียวัณโรคจะตายไปเมื่อโดนแสงอุลตร้าไวโอเล็ต...