Anaphylactic shock

ภูมิแพ้ เกิดจากอะไร?

ภูมิแพ้ เกิดจากอะไร? โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทุกวันนี้มีคนไทยที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ อย่างฝุ่น ควัน และมลภาวะ ที่มากขึ้นทุกวัน ซึ่งส่งผลให้คนที่สัมผัสกับสารเหล่านี้แสดงออกเป็นอาการภูมิแพ้รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม แม้โรคภูมิแพ้ส่วนมากจะไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง แต่ก็อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลายคนได้ไม่มากก็น้อย โรคภูมิแพ้เกิดจากอะไร โรคภูมิแพ้ เป็นความผิดปกติที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของเราเข้าใจว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายนั้นเป็นสิ่งอันตราย จึงได้สร้างสารต่างๆ ขึ้นมาเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ซึ่งสารที่ภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นนี้เอง ที่ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาและแสดงออกมาเป็นอาการภูมิแพ้รูปแบบต่างๆ สารที่เข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดอาการแพ้ เราจะเรียกว่า...