antihistamines

ทำความรู้จักกับยาแก้แพ้

ทำความรู้จักกับยาแก้แพ้ อาการแพ้ สามารถเกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย และเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการแพ้อากาศ แพ้อาหาร แพ้ฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ โดยเมื่อได้รับสารก่ออาการแพ้แล้ว ร่างกายจะหลั่ง ฮิสตามีน (Histamine) ออกมา ซึ่งทำให้เราเกิดอาการหลอดลมตีบ คัดจมูก น้ำมูกไหล คลื่นไส้ ปวดท้อง หรือมีผื่นแดงคันขึ้นตามผิวหนัง เราจึงจำเป็นต้องได้รับ “ยาแก้แพ้” เพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้นั่นเอง ยาแก้แพ้ คืออะไร? ยาแก้แพ้ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยาต้านฮิสตามีน (antihistamines) คือยาที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งฤทธิ์ของฮิสตามีน...