arincare dbd

เปิดร้านยาใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยโปรแกรมช่วยบริหารร้านขายยา ฟรี!

โอกาสดีสำหรับเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านขายยาทุกท่าน หรือผู้ที่มีความสนใจจะเริ่มต้นธุรกิจร้านขายยา สามารถสมัครใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมบริหารร้านขายยา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ARINCARE ร่วมโครงการ Total Solution 4 SME โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Arincare ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) สร้างโอกาสให้เภสัชกร ร้านขายยา SME และผู้ที่สนใจเริ่มต้นกิจการร้านขายยา ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ “ใช้ ซอฟต์แวร์ ช่วยบริหารกิจการธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครใช้งานวันนี้ เริ่มต้นได้ทันที !! คลิกที่นี่ Arincare — ระบบบริหารจัดการร้านขายยา ใช้งานง่าย ใช้ฟรี...