COVID

โครงการร้านยาร่วมใจสู้ภัย COVID19 ผนึกกำลังลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านผ่าน e-Prescription

[16 มีนาคม 2563] ในวันนี้ประเทศไทยของเรากำลังเผชิญภัยร้ายจากการระบาดไวรัส COVID19 ทางทีมงาน Arincare และร้านขายยาในเครือข่ายทั่วประเทศจึงขอร่วมผนึกกำลังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสในโครงการ "ร้านยาร่วมใจสู้ภัย COVID19 ผนึกกำลังลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านผ่าน e-Prescription" ค่ะ :) (more…)

FAQ – โครงการ ร้านยาร่วมใจสู้ภัย COVID19 #PharmaFightsCovid

โครงการ “ร้านยาร่วมใจสู้ภัย COVID19 ผนึกกำลังลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านผ่าน e-Prescription“ #pharmaFightsCovid  FAQ Q: เป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร? ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัส COVID19 ในกลุ่มคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ เช่นโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งรองรับทั้งผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ติดไวรัส COVID19 Q: โครงการนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายของไวรัส COVID19 ได้อย่างไร ไวรัสจะแพร่กระจายได้รวดเร็วในอากาศในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด โครงการนี้สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการช่วยให้คนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดต่อ (NCD) และกลุ่มโรคทั่วไป (GP) ไม่จำเป็นต้องรอรับยาที่โรงพยาบาล หรือไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อ refill เติมยา...