cystitis

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะในระบบทางเดินปัสสาวะ มักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะสั้น และอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคมาก ทำให้เชื้อโรคบริเวณดังกล่าวเข้าทางท่อปัสสาวะของผู้หญิงได้ง่ายกว่าผู้ชาย สาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ สาเหตุหลักที่พบมากที่สุด คือ การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อเหล่านี้จะมีอยู่มากบริเวณรอบทวารหนัก สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การทำความสะอาดหลังถ่ายอุจจาระไม่ถูกวิธี การใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือการสวนปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีอาการอย่างไร ถ่ายปัสสาวะกะปริดกะปรอย ทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง คล้ายจะไม่สุด รู้สึกปวดบริเวณท้องน้อยหรือหัวหน่าว ปวดแสบขณะปัสสาวะ...