Dashboard

ขั้นตอนการรับส่วนลดใน Marketplace ของระบบ ARINCARE

June 1, 2023 Arincare FEATURED Tutorial

"Rebate Dashboard" ฟีเจอร์ใหม่สำหรับให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับ ARINCARE สามารถดูยอดสั่งซื้อทั้งแบบ online และ offline ในแต่ละเดือน พร้อมทั้งกดเลือกรับส่วนลดในระบบของ ARINCARE ได้ด้วยตนเอง !! โดยส่วนลดมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ Coupon ส่วนลด Cash Back เงินคืน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถกดรับส่วนลดได้เดือนละ 1 ครั้ง ทุกๆต้นเดือนของเดือนถัดไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทำการสรุปยอดสั่งซื้อภายในเดือนนั้นๆเสร็จสิ้นแล้ว (เช่น...