depa

การขอทุนสนับสนุน Depa

April 10, 2020 Arincare

เรียน ลูกค้าที่ต้องการขอทุนสนับสนุน Depa รายละเอียดต่างๆของแต่ละพื้นที่จะเป็น ดังนี้Depa ภาคกลาง 63Depa ภาคตะวันออก 63 Depa ภาคใต้ 63 Depa ภาคเหนือ 63 หมายเหตุ - ทุนสนับสนุนในแต่ละพื้นที่มีจำนวนจำกัด การให้สิทธิ์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทาง depa กำหนดและเห็นชอบเท่านั้น รูปแบบการพิจารณาจะเป็นแบบ first come first serve เพื่อความรวดเร็วแนะนำให้ลูกค้าเตรียมเอกสารตัวอื่นๆไว้รอก่อนนะคะ Arincare...