digitalCambodia

Arincare หนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยในงาน Digital Cambodia 2019

February 1, 2018 Arincare FEATURED 0 Comments

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงาน Arincare มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทย ไปร่วมแสดงผลงานในงาน “Digital Cambodia 2019” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาค่ะ =) Arincare ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนจากประเทศไทยในงาน Digital Cambodia งาน Digital Cambodia 2019 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยในครั้งนี้นอกจากทีม Arincare และ startup ตัวแทนจากประเทศไทยได้มีโอกาสไปแสดงศักยภาพแล้ว ยังได้มีโอกาสไปสำรวจตลาดร้านขายยาและหา partners ในประเทศกัมพูชาอีกด้วยค่ะ ตัวแทนประเทศไทยในงาน...