dysmenorrhea

ปวดท้องประจำเดือน ภัยเงียบใกล้ตัวผู้หญิง

ปวดท้องประจำเดือน ภัยเงียบใกล้ตัวผู้หญิง ปวดท้องประจำเดือน เป็นอาการที่ผู้หญิงแทบทุกคนคุ้นเคยกันดี บางรายปวดเพียงเล็กน้อย ก่อนมีรอบเดือน 1-2 วัน หรือปวดระหว่างมีรอบเดือน หรือในช่วงวันแรกๆ มีอาการปวดเกร็งเล็กน้อย รับประทานยาแก้ปวดก็หาย ในบางรายอาจมีอาการปวดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดหลัง ปวดแขน ปวดขา ท้องผูก ท้องอืดหรือท้องเสีย เป็นต้น แต่ในบางรายปวดมากจนถึงขั้นไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ ซึ่งระดับอาการปวดแบบรุนแรงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะมดลูกผิดปกติ สาเหตุของการปวดท้องประจำเดือน อาการปวดท้องประจำเดือน หรือปวดท้องเมนส์มีสาเหตุมาจากการบีบตัวของมดลูก ในช่วงที่มีประจำเดือนเยื่อบุมดลูกจะผลิตสารโพรสตาแกลนดิน...