influenza

รับมือไข้หวัดอย่างไรให้ถูกต้อง

รับมือกับไข้หวัดอย่างไรให้ถูกต้อง

June 13, 2016 HEALTHCARE 0 Comments

โรคหวัด ที่เป็นโรคไข้หวัดธรรมดา (Common cold)  เป็นโรคที่พบบ่อยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็ก เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ใหญ่ โรคหวัดเป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่พบบ่อยในหน้าฝนและหน้าหนาว สาเหตุ โรคหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชนิดที่ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะระบบทางเดินหายใจ หลัก ๆ คือกลุ่ม ไรโนไวรัส Rhinoviruses และ โคโรนาไวรัส Coronaviruses อาการ โดยทั่วไปมีอาการไม่รุนแรง อาจมีไข้ แต่ไม่สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส อาจปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว...