tutorial8

08 Arincare Tutorial

November 2, 2016 Arincare

การเพิ่มข้อมูลสมาชิกและประวัติคนไข้ ในApp สำหรับข้อมูลสมาชิกและประวัติคนไข้ การค้นหาประวัติสมาชิกนั้นจะรวมถึงประวัติทางการแพทย์ของคนไข้ การทำงานตรงจุดนี้ผู้ใช้งาน จะต้องอ่านและยอมรับใน “ข้อตกลงเรื่องเงื่อนไขการใช้บริการ” และ “นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน” แล้ว Arincare สงวนสิทธิ์เข้าการใช้งานเฉพาะเภสัชกรเจ้าของร้านยาที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น เริ่มต้นการเพิ่มข้อมูลสมาชิกและประวัติคนไข้ โดยเข้าระบบมาที่ส่วนบริหารจัดการหลังบ้าน (Back Office) แล้วให้ผู้ใช้งานคลิกที่ “สมาชิกการค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “สมาชิกและประวัติคนไข้” ตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก” ทางด้านขวามือ เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ เมื่อเข้ามาสู่หน้าเพิ่มสมาชิกใหม่แล้ว ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่สำคัญสมาชิกคนไข้ใหม่ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับคนไข้ต่างชาติสามารถใช้หมายเลขพาสปอร์ตแทนได้ สำหรับ”รายการแพ้ยา” ในส่วนของ “ชื่อยา” ที่แพ้นั้น ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มชื่อยา โดยสามารถค้นหาได้จากการสแกนบาร์โค๊ด และการค้นหาจากชื่อยา...