tutorial9

09 Arincare Tutorial

November 2, 2016 Arincare

การใส่สินค้าตั้งต้น สำหรับเริ่มใช้งาน การใส่สินค้าตั้งต้น สำหรับเริ่มใช้งาน หมายถึง การที่เจ้าของบริษัทเริ่มต้นใส่สินค้าที่มีอยู่แล้วในร้านเข้าสู่ระบบโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อใหม่ จะเริ่มต้นที่สร้าง เจ้าหนี้ใหม่ที่เป็นชื่อบริษัทของเจ้าของเอง และรับสินค้าเข้าระบบด้วยตนเอง *** “เจ้าหนี้” ในระบบของ Arincare หมายถึง “Supplier” คนหรือองค์กรที่จัดหายาและสินค้าอื่น ๆ ให้กับร้านขายยาของเจ้าของบริษัท และการรับสินค้ามาขายต่อ ก็จะสั่งซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ แล้วเจ้าหนี้ก็จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้า การใส่สินค้าตั้งต้น สำหรับเริ่มใช้งานจะเป็นสิทธิเฉพาะของเจ้าของบริษัทเท่านั้น เริ่มต้นการเพิ่มเจ้าหนี้โดยไปที่หน้าหลักของ “Back office” แล้วคลิกที่ “สมาชิกการค้า” ตรงแถบเมนูด้านบน จากนั้นให้คลิกที่ “การจัดการเจ้าหนี้” จากนั้นผู้ใช้งานสามารถทำการเพิ่มเจ้าหนี้โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มเจ้าหนี้” ด้านขวามือ เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมูลเจ้าหนี้แล้ว ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่สร้างขึ้นเองตามรายการที่ให้มา...