Arincare

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Minor Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0 update 1

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Minor Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 update 1 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราปรับปรุงเรื่องการทำฉลากยาสำหรับยาทานะคะ =)...

June 30, 2019

Patient care Network by Arincare x Samitivej

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network ด้วยระบบใบส่งตัวคนไข้อิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เป็นรายแรกของไทย โครงการ Patient Care Network นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช และ Arincare...

June 10, 2019

5 อาชีพที่กำลังถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากำลังจะเข้ามาทำให้คนตกงาน และส่วนมากเรื่องเหล่านี้จะมาพร้อมกับคำอธิบายถึง "หุ่นยนต์" บ้าง "ปัญญาประดิษฐ์" บ้างเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ เช่น โกดังสินค้าของอาลีบาบาที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทบทั้งหมด หรือเรื่องของรถยนต์ที่ขับเองได้ที่จะมาแทนคนขับรถแท็กซี่ หรือแม้แต่คลินิครักษาโรคที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ตรวจวินิจฉัยแทนหมอ  เรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าที่มักทำให้เราคิดถึงหนัง Sci-fi ในโลกอนาคตและรู้สึกว่ามันยังไกลตัวคนไทยอย่างพวกเรามาก...

June 3, 2019

HEALTHCARE

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า...

July 4, 2019

โรคอาหารเป็นพิษ (โรคป่วง)

โรคป่วง หากพูดไปแล้วน้อยคนที่จะรู้จัก นอกจากจะอายุมากเสียหน่อย แต่หากพูดว่า “โรคอาหารเป็นพิษ” เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักดี โรคนี้ คือโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายแสลงอาหาร แม้ว่าโรคนี้จะไม่เป็นโรคติดต่อ แต่หากเป็นมากๆ ก็สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ในอดีต โรคป่วงก็ได้คร่าชีวิตคนไปมากมาย เช่นกัน สาเหตุ :...

June 12, 2019

Patient care Network by Arincare x Samitivej

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network ด้วยระบบใบส่งตัวคนไข้อิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เป็นรายแรกของไทย โครงการ Patient Care Network นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช และ Arincare...

June 10, 2019

การบริหารร้านขายยา

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า...

July 4, 2019

Arincare Version Update 2.4.1 POS 2.3.0

Arincare Minor Update – Version Beta 2.4.1 & POS 2.3.0 update 1

สวัสดีผู้ใช้งาน Arincare ทุกท่านค่ะ ทีมงาน Arincare ได้มีการทำ Minor Update สำหรับระบบในเวอร์ชั่น Beta 2.4.1 และ POS 2.3.0 update 1 ซึ่งในการอัพเดทครั้งนี้เราปรับปรุงเรื่องการทำฉลากยาสำหรับยาทานะคะ =)...

June 30, 2019

Patient care Network by Arincare x Samitivej

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ ด้วยระบบ e-Referral รายแรกของประเทศไทย

สมิติเวช ร่วมกับ Arincare เปิดตัวโครงการเครือข่ายดูแลคนไข้ Patient Care Network ด้วยระบบใบส่งตัวคนไข้อิเล็กทรอนิคส์หรือ e-Referral เป็นรายแรกของไทย โครงการ Patient Care Network นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวช และ Arincare...

June 10, 2019

ยาและสุขภาพ

หวัด, ยาฆ่าเชื้อ

ขอซื้อยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้แก้หวัด

เดิมทีผมไม่ค่อยจะรับตอบคำถามเรื่องยาและสุขภาพผ่านทาง social media ครับ ด้วยเหตุผลส่วนตัวว่าถ้าจะให้คำปรึกษาอยากเห็นหน้าค่าตาอยากพูดอยากถาม มากกว่าที่จะพิมพ์เล่าข้อความเป็นตัวอักษร อยากฟัง อยากดู และอยากให้คนไข้ไปพบกับหมอกับเภสัชกรใกล้ๆตัวเพราะจะได้มีโอกาสพูดคุยซักถามในเชิงลึกได้มากกว่า แต่หลายครั้งเหมือนกัน ที่มีคำถามจากเพื่อน จากคนไข้ใกล้ตัว ถามซ้ำๆ ย้ำๆ กลับมาในเรื่องเดิมๆ ปัญหาเดิมๆ ทำให้คิดว่า...

July 4, 2019

โรคอาหารเป็นพิษ (โรคป่วง)

โรคป่วง หากพูดไปแล้วน้อยคนที่จะรู้จัก นอกจากจะอายุมากเสียหน่อย แต่หากพูดว่า “โรคอาหารเป็นพิษ” เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักดี โรคนี้ คือโรคที่เกิดกับระบบทางเดินอาหาร เป็นภาวะที่ร่างกายแสลงอาหาร แม้ว่าโรคนี้จะไม่เป็นโรคติดต่อ แต่หากเป็นมากๆ ก็สามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ในอดีต โรคป่วงก็ได้คร่าชีวิตคนไปมากมาย เช่นกัน สาเหตุ :...

June 12, 2019

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562

สรุปข่าววงการยา เมษายน 2562 ข่าว ประกาศให้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) เป็นสถานบริการสาธารณสุข ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม : https://blog.arincare.com/2019/04/22/pharmacy-as-healthservice/ พ.ร.บ.ยา 2562 ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้ภายใน 180...

April 22, 2019

Interviews

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

อัพเดทข่าวสาร ผ่านทาง [email protected] ไม่ตกหล่นทุกเรื่องสำคัญ LINE ID: @arincare (มี @ ด้วยนะคะ)

แนะนำผู้สนับสนุน

ติดตามเราบน Facebook