HEALTHCARE ยาและสุขภาพ

“กรดไขมันทรานส์” ผู้บริโภคต้องรู้…!!

July 25, 2016

“กรดไขมันทรานส์” ผู้บริโภคต้องรู้…!!

กรดไขมันทรานส์ คืออะไร?

กรดไขมันทรานส์ (Trans-fatty acid) คือ ไขมันอิ่มตัวที่เติมไฮโดรเจนเข้าไป ทำให้มันเหนี่ยวพอที่จะนำมาใช้ในการทำขนมปัง ขนมอบ และมาร์การีน กรดไขมันทรานส์ยังช่วยให้อาหารสำเร็จรูปมีอายุยาวนาวขึ้น และบนฉลากอาหารผู้บริโภคจะพบในรายชื่อส่วนประกอบว่า “น้ำมันไฮโดรจีนเนต (hydrogenated oil)”

กรดไขมันทรานส์พบได้มากในอาหารจำพวก คุ้กกี้ แครกเกอร์ ขนมขบเคี้ยว และอาหารฟาสต์ฟู้ด

กรดไขมันทรานส์เป็นอันตรายต่อร่างกายได้อย่างไร?

กรดไขมันทรานส์ในปริมาณที่น้อยนิดสามารถทำให้ระดับแอลดีแอล (คอเลสเตอรอลไม่ดี) สูงขึ้น ระดับเอชดีแอล (คอเลสเตอรอลดี) ลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้เป็นโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญ

บริโภคกรดไขมันทรานส์ไม่ควรเกินเท่าไหร่ดี?

การอ่านฉลากอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ.2006 บนฉลากโภชนาการจะต้องระบุปริมาณกรดไขมันทรานส์ไว้บริเวณใต้บรรทัดที่แสดงปริมาณไขมันอิ่มตัว

ปริมาณไขมันอิ่มตัวรวมกับกรดไขมันทรานส์ที่คุณรับประทานในแต่ละวันไม่ควรจะเกินกว่า 20 กรัม และหากคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ควรจำกัดให้ต่ำกว่า 15 กรัม

ทางเลือกของผู้บริโภค

*** เพื่อตอบสนองต่อความกังวลในเรื่องสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทหลายแห่งได้ผลิตมาร์การีนที่ไม่มีกรดไขมันทรานส์ เช่น ฟลีนมานที่ทำมาจากน้ำมันมะกอก และฟลีชมานแบบ light ซึ่งกรดไขมันทรานส์อยู่แต่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ดีต่อสุขภาพแทน