Arincare

02 Arincare Tutorial

October 31, 2016

02 Arincare Tutorial

การเลือกสาขาสำหรับ POS

ระบบ POS สำหรับซื้อขายหน้าร้านของ ARINCARE นั้นถูกออกแบบมาเพื่อสามารถทำงานได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ mobile devices ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นร้านขายยาที่มีมากกว่า 1 สาขา ผู้ใช้สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไปใช้กับสาขาใดก็ได้เพียงแค่ login เข้าไปเพื่อตั้งค่ากำหนดสาขาเท่านั้น

สำหรับการเปลี่ยนสาขาในหน้า POS จะเป็นสิทธิของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เมื่อเข้ามาถึงระบบ POS ผ่านทาง Google Chrome ที่ pos.arincare.com แล้ว ระบบจะแสดงหน้า login แบบนี้ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือ เปลี่ยนแปลงสาขา ให้เข้าไปคลิกที่ไอคอนสีส้ม ”เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า POS”

จากนั้นให้ผู้ใช้งานใส่ E-mail ของผู้ดูแลระบบ (หรืออีเมล์เจ้าของบริษัท) และรหัสผ่าน หลังจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้านี้ ให้ผู้ดูแลระบบได้ตั้งค่าบริษัท และเลือกสาขาที่จะเข้าใช้งาน เมื่อเลือกแล้วให้ดูแลระบบงานคลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถใส่รหัสพนักงานที่ตั้งไว้ และใส่รหัสผ่าน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกเข้าที่ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบ POS ได้เลย

หน้าหลักภาพรวมของระบบ POS

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าหลักแบบนี้ให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลบริษัทและสาขาที่เลือกจากข้อความด้านมุมซ้ายด้านบน หากผู้ใช้ต้องการ logout ออกจากระบบให้คลิกที่ “ออกจากระบบ” ตรงมุมขวาด้านบน