tutorial2

02 Arincare Tutorial

October 31, 2016 Arincare

การเลือกสาขาสำหรับ POS ระบบ POS สำหรับซื้อขายหน้าร้านของ ARINCARE นั้นถูกออกแบบมาเพื่อสามารถทำงานได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ mobile devices ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นร้านขายยาที่มีมากกว่า 1 สาขา ผู้ใช้สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไปใช้กับสาขาใดก็ได้เพียงแค่ login เข้าไปเพื่อตั้งค่ากำหนดสาขาเท่านั้น สำหรับการเปลี่ยนสาขาในหน้า POS จะเป็นสิทธิของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เมื่อเข้ามาถึงระบบ POS ผ่านทาง Google Chrome ที่...